ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

12 มีนาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 28 เมษายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Songkran Scroll

ราคา (450 Cash)

สงกรานต์ เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี
หยุดกันยาวๆ ขนาดนี้เล่น Ragnarok สุขสันต์ในวันสงกรานต์

(คำเตือน :หากเปิดใช้งานหลังจากวันที่ 28 เมษายน 2565 จะไม่ได้รับ Special Kunnam Exchange)


 

Special Kunnam Exchange


 

Sealed Card


 

Fairy Leaf Powder [1]

 


 

Surudoi Kaze [2]


 

Fallen Angel Wing Scroll


 

Hiding Amistr Bag [1]


 

Improve Concentration Amistr Bag [1]


 

Warlock Shadow Shield


 

Warlock Shadow Weapon


 

Mechanic Shield Shadow


 

Mechanic Weapon Shadow


 

Class Shadow Box (Shield)


 

Class Shadow Box (Shoes)


 

Race Shadow Box


 

Lapine Box (Malangdo Costume)


 

Lapine Box (Shadow)


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)


 

Insecticide Shadow Shoes


 

Fisher Shadow Shoes


 

Seraphim Shadow Shoes


 

Blacksmith Blessing


 

[Scroll] Ghosting Scroll


 

[Scroll] Korean Rice Cake


 

[Scroll] Food Box


 

Alchemist box


 

Poison Bottle Box


 

[Scroll] Abrasive


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *