1.เดินทางไปยังพิกัด /navi alberta 240/103 เพื่อทำการสนทนากับ Karam Pucci เพื่อรับภารกิจ
Karam Pucci : จะมอบหมายภารกิจ Rock Ridge ให้แก่ผู้เล่นที่เลเวลมากกว่า 100 ขึ้นไป
ผู้เล่นที่เลเวลต่ำกว่า 100 จะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับ Rock Ridge ให้เท่านั้น
ผู้เล่นจะถูกวาร์ปฟรีในครั้งแรก

2.หลังจากนั้นผู้เล่นจะถูกส่งมายังพิกัด /navi harboro1 70/215
ให้ผู้เล่นทำการสนทนากับ Costello
Costello : จะอธิบายสถานการณ์ภายใน Rock Ridge ให้กับผู้เล่นที่รับเควสมาจาก Karam Pucci
และหลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปพบนายอำเภอ Wyatt Warp

 

3.เดินทางไปยังพิกัด /navi har_in01 20/30 เพื่อพบนายอำเภอ Wyatt Warp
นายอำเภอ Wyatt Warp จะให้ผู้เล่นไปเจรจากับกลุ่ม Bandit และนำเนื้อหาที่จะเจรจาไปแจ้งให้กับ Costello ทราบ

 

4.เดินทางไปยังพิกัด /navi harboro1 80/218 เพื่อแจ้งให้ Costello ทราบถึงเรื่องดังกล่าว
Costello : เมื่อสนทนาเสร็จสิ้นแล้ว สุดท้ายแล้ว Costello จะตัดสินใจให้ผู้เล่นไปเจรจาแทน

 

5.เดินทางไปพบกับ นายอำเภอ Wyatt Warp อีกครั้ง

 

6.หลังจากนั้นเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของแมพเพื่อทำการสนทนากับ Unmoving Freight Train ที่พิกัด /navi rockrdg1 157/305
อีเว้นท์จะถูกดำเนินหลังจากการคลิกทำการสนทนา

 

7.หลังจากจบบทสนทนาให้ผู้เล่นเดินทางกลับไปยังพิกัด /navi har_in01 14/24 และทำการสนทนากับนายอำเภอ Wyatt Warp อีกครั้ง
ปล่อย Johnny James ที่จับไว้ และดูเหมือนว่า Ivoka จะมีความคิดอะไรดี ๆ

 

8.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นสนทนากับ Ivoka เพื่อเสนอให้ปฏิบัติการยุแยง

 

9.เดินทางไปยังคุกใต้ดินที่พิกัด /navi har_in01 89/22 เพื่อทำการสนทนากับ Johnny James

 

10.หลังจากสนทนากับ Johnny James เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เล่นกลับไปรายงานกับนายอำเภอ Wyatt Warp

 

11.เดินทางไปยังพิกัด /navi harboro1 288/193 เพื่อสนทนากับ Shawn McCurdy
Shawn McCurdy : จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือง

 

12.เดินทางไปยังพิกัด /navi rockrdg2 347/216 เพื่อสนทนากับ Shawn McCurdy
หลังจากจบบทสนทนา ผู้เล่นจะถูกพาเข้าไปยังเหมือง ให้ทำการสนทนากับ Shawn McCurdy อีกครั้ง
ผู้เล่นจะได้รับภารกิจให้ไปขุด Purple Ore 1ea มาให้ (ผู้เล่นจะมีโอกาสได้รับ Purple Ore เมื่อขุดแร่บริเวณรอบ ๆ)

 

13.เมื่อได้รับไอเทม Purple Ore แล้ว ให้ผู้เล่นกลับไปรายงานภารกิจกับ Shawn McCurdy
เมื่อผู้เล่นส่งภารกิจดังกล่าวแล้ว ตัวละครจะถูกส่งกลับมาด้านนอกของเหมือง

 

14.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi rockrdg2 279/311 เพื่อทำการสนทนากับ Concaved Rock
เลือกคำตอบ “ป๊อก ป๊อก ป๊อก” หลังจากนั้น Albert Ford จะปรากฎตัวออกมา

 

15.ทำการสนทนากับ Albert Ford
เมื่อจบบทสทนากับ Albert Ford ผู้เล่นจะได้รับไอเทม Buffalo Bandit Mane

 

16.เดินทางกลับไปหา Johnny James ที่พิกัด /navi har_in01 89/22
มอบไอเทม Buffalo Bandit Mane ให้แก่ Johnny James และ Johnny James จะบอกที่ซ่อนแร่ให้แก่ผู้เล่น

 

17.กลับไปรายงานกับนายอำเภอ Wyatt Warp

 

18.หลังจากกลับไปรายงานกับนายอำเภอ Wyatt Warp ให้ผู้เล่นเดินทางไปหา Shawn McCurdy ที่พิกัด /navi rockmi2 10/86
Shawn McCurdy จะขอให้นำ Ore Box 1 ea มาให้ที่ Broken Elevator

 

19.ให้เดินทางไปยังพิกัด /navi rockmi2 97/116
เมื่อผู้เล่นทำการสนทนากับ Broken Elevator จะมีกลุ่ม Bandit ปรากฎตัวออกมา ไม่ว่ากลุ่ม Bandit จะเป็นใครก็ต้องกำจัดให้หมดเพื่อเปิดใช้งานลิฟต์
เมื่อกำจัดกลุ่ม Bandit และดำเนินการตามปกติแล้ว จะรับ Ore Box 1 ea

 

20.กลับไปพบกับ Shawn McCurdy ที่พิกัด /navi rockmi2 10/86
Shawn McCurdy จะบอกให้นำ Ore Box ไปหา Albert Ford
แต่ก่อนจะไป Shawn McCurdy จะให้ไปฆ่ากลุ่ม Bandit และหา BrownMuffler 5 ea และ BanditsScarf 5 ea ไปด้วย

 

21.เดินทางไปยังพิกัด /navi rockrdg2 279/311
ทำการสนทนากับ Concaved Rock & Albert Ford

 

22.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับนายอำเภอ Wyatt Warp และทำการส่งภารกิจเป็นอันเสร็จสิ้น
รางวัล: เลือกระหว่าง Vigilante’s Badge (L)/Vigilante’s Badge (R) 1ea
EXP 2,500,000, JOB EXP 1,200,000, Rock Ridge Coin 200


ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (Daily Quest)
1.เดินทางไปยังพิกัด /navi harboro1 138/157 เพื่อทำการสนทนากับ Donovan
เขาขอร้องให้ช่วยจัดการพวก Sea Anemone 20 ea ในท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นทางน้ำที่อยู่ใต้เมือง Rock Ridge (harboro2)

 

2.เดินทางไปยังพิกัด /navi harboro1 324/124 เพื่อทำการคุยกับ Joe เขาจะช่วยส่งเข้าไปในชั้นใต้ดินให้

 

3.เมื่อดำเนินการสำเสร็จแล้วให้กลับไปรายงานภารกิจกับ Donovan
รางวัลที่จะได้รับเมื่อทำเควสสำเร็จ
(Rock Ridge Coin 1 ea EXP 25,000 JOB EXP 20,000)


รวบรวมชิ้นส่วนแร่

เดินทางไปยังค่ายของแค็กตัสที่พิกัด /navi rockrdg1 262/90 และคุยกับ Crouched Horse เพื่อรับเควส
เมื่อจัดการมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนและพื้นที่ Rock Ridge แล้วรวบรวม ‘Fragment of Purple Ore’ 10 ea กลับไปให้เขาเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ
มอนสเตอร์ที่ให้ Fragment of Purple Ore
Buffalo Bandit
Coyote
Gaster
Elite Buffalo Bandit

(รางวัล: Rock Ridge Coin 1 ea EXP 25,000 JOB EXP 20,000)


สันติสุขในครอบครัว (Daily Quest)
เงื่อนไขในการเริ่มทำเควสรายวัน : ต้องทำเควสหลัก Rock Ridge ให้เสร็จ

เดินทางไปยังพิกัด /navi rockrdg1 341/133 เพื่อทำการรับภารกิจจาก Mrs. Cacturon
เขาจะขอให้ตามหา Juice Mix Package 5 ea ที่หายไปในพื้นที่รกร้าง และจัดการ Coyote 30 ตัว

หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi rockrdg1 146/164 เพื่อสนทนากับ Wasteland Cactuten
ผู้เล่นจะได้รับ Juice Mix Package จากแต่ละสถานที่ ตามพิกัดด้านล่าง

Cactus Girl : /navi rockrdg1 305/200

Curious Coyote : /navi rockrdg1 195/183

Absorbed Coyote : /navi rockrdg1 266/219

Juice Mix Package จะได้รับอย่างแน่นอนจาก 5 สถานที่ข้างต้น และนอกจากสถานที่ 5 ที่ข้างต้นแล้ว ยังมีโอกาส 50% ที่จะได้รับจาก Suspicious Sand Mound

หลังจากที่รวบรวม Juice Mix Package มาครบ 5 ea และจัดการ Coyote 30 ตัวแล้ว กลับไปรายงานภารกิจกับ Mrs. Cacturon

เมื่อกลับไปรายงานกับ Mrs. Cacturon แล้ว จะได้รับรางวัลและจะได้รับเควสสำหรับรอคูลดาวน์เควสรายวัน 1 วัน
(รางวัล: Rock Ridge Coin 2 ea, EXP 55,560, JOB EXP 52,710)

หากกลับไปหา Mrs. Cacturon อีกครั้งหลังคูลดาวน์ เขาจะให้เควสล่า Coyote 30 ตัวเป็นเควสรายวัน
(รางวัล: Rock Ridge Coin 2 ea, Exp 55,560, Jexp 52,710)


Gas! Gas!! (Daily Quest)
เงื่อนไขในการเริ่มทำเควสรายวัน : ต้องทำเควสหลัก Rock Ridge ให้สำเร็จ

เดินทางไปพบกับ Frail Ghast ที่พิกัด /navi rockrdg2 295/328
Frail Ghast จะให้ภารกิจไปกำจัด Gaster จำนวน 20 ตัวที่ Rock Ridge Mine ชั้น 1

เมื่อกำจัด Gaster ครบจำนวน 20 ตัว ให้กลับไปรายงานภารกิจกับ Frail Ghast อีกครั้งนึง

(รางวัล: Rock Ridge Coin 3 ea, EXP 101,600, JOB EXP 94,320)
เควสรายวันที่ทำซ้ำได้ จะรีเซ็ตตอนตี 4


คาบแหวนไปแล้ว
เงื่อนไขในการเริ่มทำเควสก่อนหน้าเควสรายวัน : Base Level 100 ขึ้นไป

เดินทางไปพบกับ Mrs. McPhy ที่พิกัด /navi harboro1 347/65 เพื่อทำการรับภารกิจ

หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi rockrdg1 36/250 เพื่อทำการสนทนากับ Mr. McPhy

เมื่อทำการสนทนากับ Mr. McPhy แล้ว ให้ผู้เล่นเดินทางไปหา Hole ที่พิกัด /navi rockrdg1 43/145

หลังจากนั้นให้ผู้เล่นกลับไปรายงานกับ Mrs. McPhy เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ


ทำแบบนั้นไม่ได้นะ (Daily Quest)
เงื่อนไขในการเริ่มทำเควสรายวัน : ต้องทำเควส Spotty คาบแหวนไปแล้ว ที่เป็นเควสก่อนหน้าให้เสร็จ

 

หากทำเควส “เจออะไรบางอย่างแล้วล่ะ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อทำการสนทนากับ Mrs. McPhy หลังตี 4 จะได้รับเควส “Spotty ทำแบบนั้นไม่ได้นะ”
ทำการสนทนากับ Mrs. McPhy ที่พิกัด /navi harboro1 347/65
ทั้งหมด 5 เควสจะถูกเลือกออกมาโดยการสุ่ม ซึ่งแต่ละเควสจะมีชื่อเหมือนกันและเนื้อหาเควสสอดคล้องกันทั้งหมด แต่ตำแหน่ง Hole ของแต่ละเควสจะต่างกัน
ตามข้อมูลด้านล่าง

/navi rockrdg1 100/230 Hole
/navi rockrdg1 58/195 Hole
/navi rockrdg1 71/149 Hole
/navi rockrdg1 109/60 Hole
/navi rockrdg1 191/101 Hole

เมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เล่นเดินทางกลับไปรายงานกับ Mrs. McPhy และผู้เล่นจะได้รับเควส Spotty ไปสู่แดนฝัน และได้รับของรางวัล

(ของรางวัล : Rock Ridge Coin 1 ea)
*เควสรายวันที่ทำซ้ำได้ จะรีเซ็ตตอนตี 4

 


แก้แค้นให้ Spotty
เงื่อนไขในการเริ่มทำเควสรายวัน : ต้องทำเควส Spotty คาบแหวนไปแล้ว ที่เป็นเควสก่อนหน้าให้เสร็จ

รับภารกิจจาก Mr. McPhy ที่พิกัด /navi harboro1 344/61
ผู้เล่นจะต้องทำการล่ามอนสเตอร์
ให้ผู้เล่นทำการจัดการกับมอนสเตอร์ Buffalo Bandit ประเภท1 3 ea, Buffalo Bandit ประเภท2 3 ea, Buffalo Bandit ประเภท3 3 ea

เมื่อทำการกำจัดมอนส์เตอร์ครบแล้วให้กลับไปรายงานภารกิจ

(รางวัล: Rock Ridge Coin 2 ea, EXP 14,499, JOB EXP 13,863)
*เควสรายวันที่ทำซ้ำได้ จะรีเซ็ตตอนตี 4


คณะกรรมการจัดเตรียมงานเทศกาลดอกไม้ไฟ (Daily Quest)

เดินทางไปพบกับ Daemon ที่พิกัด /navi harboro2 164/80
หลังจากทำเควสหลักเสร็จแล้ว เมื่อไปพบ Daemon ที่อยู่ชั้นใต้ดิน Rock Ridge เขาจะขอร้องให้หาวัตถุดิบสำหรับทำระเบิดมาให้เพราะมีความจำเป็นต้องใช้
(Deadly Poison Powder 10 ea, Explosive Powder 1 ea, กำจัด Gaster 15 ตัว)

เมื่อรวบรวมไอเทมและกำจัดมอนเตอร์เสร็จสิ้นแล้วให้กลับไปรายงานภารกิจกับ Daemon เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ

(รางวัล : Rock Ridge Coin 3 ea ,EXP 76,200, JOB EXP 70,740 )


North America Rock Ridge (Daily Quest)

เดินทางไปยังพิกัด /navi harboro1 334/135 เพื่อทำการสนทนากับ Freshwater Director
หลังจากทำเควส แรงงานแห่ง Rock Ridge ที่เป็นเควสสนทนาก่อนหน้า
Freshwater Director จะให้เควสรายวัน 4 เควสที่ให้ไปจัดการท่อน้ำ
กำจัด Swamp Arclouze ให้สิ้นซาก

กำจัด Brown Rat ให้สิ้นซาก
ซ่อม Red Pipe
ซ่อม Blue Pipe
ซ่อม Yellow Pipe
ซ่อม White Pipe
ประตูจะทำงานเมื่อมีเควสข้างต้นอย่างน้อย 1 เควสขึ้นไป ถ้านอกเหนือจากนั้นประตูจะไม่ทำงาน

ทำการสนทนากับ Underground Passage เพื่อลงไปยังใต้ดิน

ผู้เล่นสามารถทำการซ่อมท่อระบายน้ำได้ตามพิกัดด้านล่าง
หากการซ่อมท่อล้มเหลว จะเกิดเป็นเอฟเฟกต์ติดพิษ และจะสามารถลองทำเควสใหม่ได้อีกครั้งเนื่องจาก NPC จะยังไม่หายไป
หากการซ่อมท่อสำเร็จ จะเกิดเป็นเอฟเฟกต์ Steal Coin พร้อมกับที่ NPC หายไป
ท่อจะถูกสร้างอีกครั้งหลังจากผ่านไป 30 วินาที เพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นทำเควสได้
เมื่อซ่อมท่อสำเร็จแล้วครั้งหนึ่ง ท่อสีนั้นจะไม่ตอบสนองกับผู้เล่นที่ซ่อมท่อสีนั้นสำเร็จ

/navi harboro 52/261 Red Pipe
/navi harboro 54/216 Blue Pipe
/navi harboro 59/243 Yellow Pipe
/navi harboro 71/200 White Pipe
/navi harboro 73/102 Red Pipe
/navi harboro 74/173 Blue Pipe
/navi harboro 86/160 Yellow Pipe
/navi harboro 89/213 White Pipe
/navi harboro 89/223 Red Pipe
/navi harboro 89/234 Blue Pipe
/navi harboro 92/124 Yellow Pipe
/navi harboro 94/106 White Pipe
/navi harboro 97/209 Red Pipe
/navi harboro 106/233 Blue Pipe
/navi harboro 108/112 Yellow Pipe
/navi harboro 117/197 White Pipe
/navi harboro 120/116 Red Pipe
/navi harboro 121/157 Blue Pipe
/navi harboro 140/115 Yellow Pipe
/navi harboro 146/95 White Pipe
/navi harboro 148/128 Red Pipe
/navi harboro 151/123 Blue Pipe
/navi harboro 158/151 Yellow Pipe
/navi harboro 161/163 White Pipe
/navi harboro 169/125 Red Pipe
/navi harboro 170/224 Blue Pipe
/navi harboro 177/134 Yellow Pipe
/navi harboro 180/114 White Pipe
/navi harboro 181/155 Red Pipe
/navi harboro 187/113 Blue Pipe
/navi harboro 207/121 Yellow Pipe
/navi harboro 211/49 White Pipe
/navi harboro 221/234 Red Pipe
/navi harboro 224/199 Blue Pipe
/navi harboro 226/69 Yellow Pipe
/navi harboro 230/102 White Pipe
/navi harboro 240/83 Red Pipe
/navi harboro 244/161 Blue Pipe
/navi harboro 266/129 Yellow Pipe
/navi harboro 291/44 White Pipe

หากทำเควสท่อครบทั้ง 4 สีแล้ว จะมีเควสขึ้นมา โดยเควสนั้นจะเขียนว่า ซ่อมท่อสำเร็จ เพื่อแสดงว่าทำเควสสำเร็จแล้ว
ให้ผู้เล่นกลับไปรายงานภารกิจกับ Freshwater Director ก็จะได้รับรางวัล
(รางวัล : Rock Ridge Coin 2 ea ,EXP 35,000, JOB EXP 27,000 )


Daily Quest

ให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ Meal Manager ที่พิกัด /navi harboro1 357/163
หลังจากทำเควส “ผู้จัดหาอาหารแห่งทวีปใหม่” ที่เป็นเควสสนทนาก่อนหน้า
จะให้เควส 1 เควสโดยการสุ่มจาก 6 เควสรายวันตามรายการนำส่งอาหารในพื้นที่บุกเบิก
1.ส่งมอบ Sweet Potato 160 ea
2.ส่งมอบ Meat 50 ea
3.ส่งมอบ Carrot 160 ea
4.ส่งมอบ Banana 160 ea
5.ส่งมอบ Pumpkin 160 ea
6.ส่งมอบ Mushroom 60 ea

เมื่อทำการรวบรวมไอเทมครบแล้ว ให้นำกลับมาส่ง Meal Manager อีกครั้ง

(ของรางวัล : Rock Ridge Coin 1 ea, EXP 16,000, JOB EXP 12,800)
ทำเควสได้วันละ 1 ครั้ง คูลดาวน์ทุกวันเวลาตี 4


Daily Quest

ให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ Steel Vigilante(ใส่มาส์กและโพกหัว) ที่พิกัด /navi harboro1 357/155
หลังจากทำเควส “ผู้พิทักษ์แห่ง Rock Ridge” ที่เป็นเควสสนทนาก่อนหน้า
จะให้เควส 1 เควสโดยการสุ่มจาก 6 เควสรายวันตามรายการล่ามอนสเตอร์(ทั่วไป)ในพื้นที่บุกเบิก
1.วัวที่ถือไรเฟิล :
กำจัด Buffalo Bandit 15 คน
2.ลงโทษวัวหน้ากากแดง :
กำจัด Buffalo Bandit 15 คน
3.อาชญากรตาเดียว :
กำจัด Buffalo Bandit 15 คน
4.กำจัดเจ้าสัตว์สี่เท้าสีเทาให้สิ้นซาก :
กำจัด Coyote 20 ตัว
5.กำจัด Swamp Arclouze ให้สิ้นซาก :
กำจัด Swamp Arclouze 10 ตัว
6.กำจัด Brown Rat ให้สิ้นซาก :
กำจัด Coyote 10 ตัว

เมื่อกำจัดมอนเตอร์ได้ครบแล้ว ให้กลับมาส่งภารกิจกับ Steel Vigilante(ใส่มาส์กและโพกหัว) อีกครั้ง

(ของรางวัล : Rock Ridge Coin 2 ea, EXP 16,000, JOB EXP 12,800)
ทำเควสได้วันละ 1 ครั้ง คูลดาวน์ทุกวันเวลาตี 4


Daily Quest

ให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ Steel Vigilante(Assassin Cross) ที่พิกัด /navi harboro1 357/152
หลังจากทำเควส “ผู้พิทักษ์แห่ง Rock Ridge” ที่เป็นเควสสนทนาก่อนหน้า(Vigilante ที่ใส่มาส์กและโพกหัว)
จะให้เควส 1 เควสโดยการสุ่มจาก 4 เควสรายวันตามรายการล่ามอนสเตอร์(Elite)ในพื้นที่บุกเบิก
1.ปราบปรามอาชญากรผู้ชั่วร้าย :
กำจัด Elite Buffalo Bandit 10 คน
2.ปราบปรามอาชญากรผู้ชั่วร้าย :
กำจัด Elite Buffalo Bandit 10 คน
3.ปราบปรามอาชญากรผู้ชั่วร้าย :
กำจัด Elite Buffalo Bandit 10 คน
4.กำจัดก๊าสอันตราย :
กำจัด Gaster 10 ตัว

เมื่อกำจัดมอนเตอร์ได้ครบแล้ว ให้กลับมาส่งภารกิจกับ Steel Vigilante(Assassin Cross) อีกครั้ง

(ของรางวัล : Rock Ridge Coin 3 ea, EXP 16,000, JOB EXP 12,800)
ทำเควสได้วันละ 1 ครั้ง คูลดาวน์ทุกวันเวลาตี 4


Daily Quest

ให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ Exotic Trader ที่พิกัด /navi harboro1 231/254
หลังจากทำเควส ทำข้อตกลงกับพ่อค้ารายใหญ่ ที่เป็นเควสสนทนาก่อนหน้า
วันละ 1 ครั้ง, จะสามารถทำเควสซื้อขายได้
รายละเอียดไอเทมสำหรับทำเควสซื้อ-ขาย
CleanBone 5
DeadlyPoisonPowder 5
CrudeAmmo 5
BanditsScarf 5
BrownMuffler 5
BrokenShotgun 5
WornRevolver 5
CrudeScimiter 5
SwampBugPeelings 5
BrownRatTail 5

เมื่อรวบรวมไอเทมได้ครบแล้ว ให้ผู้เล่นกลับมาทำการแลกเปลี่ยนกับ Exotic Trader อีกครั้ง

(ของรางวัล : Rock Ridge Coin 2 ea, EXP 20,000, JOB EXP 18,000)
ทำเควสได้วันละ 1 ครั้ง คูลดาวน์ทุกวันเวลาตี 4


 

ผู้เล่นสามารถนำไอเทมมา Enchant ได้ที่ NPC Contraband Processor พิกัด /navi har_in01 17/74

รายชื่อไอเทมที่สามารถนำมา Enchant ได้
Elemental Robe
Mine Worker’s
Vest Vigilante Suit
Golden Ninja Suit
Hippie Clothes Elemental
Cape Mine Worker’s Backpack
Golden Scarf
Vigilante Badge
Hippie Feather


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *