สู้น้ำแข็งด้วยไฟ!
เงื่อนไขเควสต์ : เลเวล 110 ขึ้นไป

เดินทางไปยังพิกัด /navi ice_d03_i 155/43 เพื่อทำการสนทนากับ Zeith
Zeith : จะขอร้องให้ช่วยหา Dry Twig 10 ea เพื่อนำมาละลายน้ำแข็ง

เมื่อคลิกไปที่ Dry Dirt ที่ปรากฏอยู่ในถ้ำ จะได้รับ Dry Twig มา

เมื่อส่งมอบ Dry Twig แล้วจะสามารถทำเควสต์ต่อไป


ตามจับยักษ์น้ำแข็งที่เกรี้ยวกราด
เงื่อนไขก่อนหน้า : สำเร็จเควสต์ สู้น้ำด้วยไฟ!

ทำการสนทนากับ Zeith & Vrid
ในรอบนี้จะต้องแก้ปัญหาน้ำแข็งด้วยน้ำแข็ง และขอให้จับ Furious Ice Titan 10 ตัว
หลังจากเล่นในรอบที่ 2 เป็นต้นไป จะสุ่มให้ทำเควสต์ใดเควสต์หนึ่ง ดังนี้
1.จับ Furious Gazeti 10 ตัว
2.จับ Furious Snowier 10 ตัว
3.จับ Solid Icicle 10 ตัว

หลังจากกำจัดมอนสเตอร์ครบแล้วให้กลับมาทำการสนทนากับ Zeith อีกครั้งนึง


อย่าได้รีรอ!
เงื่อนไขก่อนหน้า : สำเร็จเควสต์ที่แล้ว อันใดอันหนึ่ง

ทำการสนทนากับ Zeith & Vrid
สุดท้ายก็ไม่มีวิธีไหนที่ทำได้ จึงขอร้องทุบน้ำแข็งจนกว่าจะแตก เป็นวิธีสุดท้ายที่เหลืออยู่ ทุบน้ำแข็งของ Zeith และ Vrid จนแตก ภารกิจจึงเสร็จสิ้น
สอนวิธีเรียก MVP Boss ออกมา และมอบของรางวัลให้

(ของรางวัล : Illusion Stone 3 ea / EXP 1,200,000 / JOB EXP 1,200,000)
รีเซ็ตเควสต์เวลา 04:00 น. และเริ่มเควสต์ข้อ 1 ใหม่อีกครั้ง เมื่อเล่นครั้งที่ 2 เป็นต้นไป บทใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามา
ในกรณีที่ผู้เล่นทำเควสต์หลายคน Zeith/Vrid ที่เป็นมอนสเตอร์ และ Zeith/Vrid ที่เป็น NPC อาจจะยืนอยู่ด้วยกันได้


เรียก MVP

ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi ice_d03_i 126/126 เพื่อทำการรับเควสกับ NPC Crystal Seal
หากกด Crystal Seal ทั้ง 4 อันที่อยู่ตรงใจกลางถ้ำภายใน 30 วินาทีได้ Ktullanux จะถูกเรียกออกมา
เมื่อจับ Ktullanux จะมีเวลาคูลดาวน์ 22 ชั่วโมง ถ้าคลิก Crystal Seal ในเวลานั้น ๆ
ข้อความ “จำเป็นต้องใช้เวลาอีกหน่อย จนกว่าพลังงานจะเต็ม” จะแสดงขึ้นมา


Illusion Enchanter
NPC ดังกล่าวอยู่ที่พิกัด /navi prontera 90/115

ผู้เล่นสามารถ Enchant ได้สูงสุด 2 ขั้น ในแต่ละครั้งจะใช้ Illusion Stone จำนวน 5 ea
ไม่มีโอกาสล้มเหลวในการ Enchant แต่ในการรีเซ็ตไอเทมดังกล่าวสามารถล้มเหลวได้ โปรดระมัดระวัง


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *