เดินทางไปยังพิกัด /navi ayothaya 206/131 เพื่อทำการรับเควสกับ Songkran Boy
Songkran Boy จะให้ภารกิจผู้เล่นไปทำการรวบรวมไอเทมพู่จำนวน 15 ea, พริกแดงจำนวน 10 ea และกำจัดมอนสเตอร์ Tamruan จำนวน 30 ตัว

เมื่อรวบรวมไอเทมและกำจัดมอนสเตอร์ครบแล้ว ให้ผู้เล่นกลับมารายงานภารกิจกับ Songkran Boy อีกครั้ง
โดยผู้เล่นจะได้รับไอเทม [Event] Empty Bottle 1 ea เพื่อดำเนินเควสต่อไป

หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi ayothaya 185/65 เพื่อทำการสนทนากับ Water
ผู้เล่นจะต้องมีไอเทม [Event] Empty Bottle 1 ea จึงจะดำเนินเควสได้

เมื่อทำการสนทนากับ Water ผู้เล่นมีโอกาสที่จะได้รับ Songkran Water Bottle 0-15 ea
หลังจากนั้นผู้เล่นจะได้รับไอเทม Songkran Bubble 2022 เพื่อดำเนินเควสต่อไป

หลังจากที่ผู้เล่นได้รับไอเทม Songkran Bubble 2022 แล้ว ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi ayothaya 78/173 เพื่อทำการสนทนากับ Oldman
เพื่อทำการส่งภารกิจ และรับของรางวัล

(ของรางวัล : Songkran Water Bottle 20 ea, EXP 30,000 JOB EXP 30,000)

ผู้เล่นสามารถทำเควสได้ 10 ครั้งต่อ 1 วัน โดยสามารถรับเควสใหม่ได้ที่ NPC Songkran Boy
คูลดาวน์เวลา 04.00 น.

เมื่อผู้เล่นทำเควสครบในวันที่ 3 จะได้รับไอเทม Costume Slash Hat 1 ea
เมื่อผู้เล่นทำเควสครบในวันที่ 10 จะได้รับไอเทม Costume Beer Server 1 ea


 

Costume Beer Server


 

Costume Splash Hat


 

Songkran Bubble 2022


 

Songkran Water Bottle


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *