📢รายการอัปเดต วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564📢

✨ Update

 • Spend Promotion November (รายละเอียด คลิก)
 • Update! Malangdo Costume 15 Limited !! (รายละเอียด คลิก)
 • Tomb Of Honor Nightmare Biolab 5 Event (รายละเอียด คลิก)
 • UPDATE! Lapine Box November (รายละเอียด คลิก)
 • ประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์ Thor & Iris (รายละเอียด คลิก)
 • ประกาศ Delete Character (ลบตัวละครที่ไม่มีประวัติการออนไลน์) (รายละเอียด คลิก)

✨ แก้ไข

 • แก้ไขคำอธิบาย Blitz Shadow Armor
 • แก้ไขคำอธิบาย Blitz Shadow Weapon
 • แก้ไขคำอธิบาย Aquatic Spear [2]
 • แก้ไขคำอธิบาย Kardui Ear
 • แก้ไขคำอธิบาย Sigrun Shadow Armor
 • แก้ไขคำอธิบาย Madogum [2]
 • แก้ไขคำอธิบาย Narcissus Bow [2]
 • แก้ไขคำอธิบาย Sigrun Shadow Shield
 • แก้ไขเมื่อใส่ไอเทมที่ มีสกิล Greed แล้วไปเรียน สกิล Greed จาก Npc เมื่อ ถอดไอเทม สกิล Greedจะยังคงอยู่ ถ้าเรียนสำเร็จ
 • แก้ไขคำอธิบาย Mental Stick

Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *