ลดค่าเข้าพื้นที่ Enchant

ในพื้นที่มี Monster :
จากปกติ 150,000 Zeny + Sentimental Fragment 20 Ea > เปลี่ยนเป็น 150,000 Zeny (ในช่วงเวลากิจกรรม)

ในพื้นที่ที่ไม่มี Monster :
จากปกติ 2,000,000 Zeny + Sentimental Fragment 30 Ea > เปลี่ยนเป็น 2,000,000 Zeny (ในช่วงเวลากิจกรรม)


 

เข้าดันเจี้ยน Lab 5 Free !!

ผู้เล่นสามารถเข้าดันเจี้ยนได้ฟรีในเวลาช่วงเวลากิจกรรมที่ NPC Ohono Tohiro พิกัด /navi lighthalzen 321/218
จากปกติต้องเสียเงิน 100,000 Zeny 


 

NPC BUFF 

ผู้เล่นสามารถรับบัพได้จาก NPC Buff Free ที่พิกัด /navi lighthalzen 320/222
โดยมีค่าใช้จ่าย 10,000 Zeny ต่อการรับบัพ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : เมื่อกดใช้บัพ Almighty แล้ว และผู้เล่นไปรับบัพจาก NPC จะไม่ได้รับบัพ All Status+10


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *