📢รายการอัปเดต วันที่ 16 ธันวาคม 2564📢

✨ Update

 

✨ แก้ไข

 • แก้ไขคำอธิบาย ไอเทม
  Bravery Bag
  Amistr Cap
  Survive’s Orb
 • แก้ไข เอฟเฟคการแสดงผล ลดความเสียหายจาก ศัตรูทุกธาตุ ของ ไอเทม Purified Knight’s Shield ให้ทำงานให้ถูกต้อง
 • แก้ไขการทำงานของสกิล Metamorphosis ของ monster ต่างๆ ให้ทำงานให้ถูกต้อง
  – Boss MVP Beelzebub เมื่อใช้สกิล Metamorphosis แล้วจะแปลงร่างได้ถูกต้อง และ Dropไอเทมตามปกติ
  – Item : Azoth เมื่อทำการเปลี่ยนร่าง Monster แล้วแสดงค่า สเตตัส และ ข้อมูลของ monster ได้อย่างถูกต้อง
  – Mi gao เมื่อใช้สกิล Metamorphosis ตัว Mi gao ที่แยกร่างออกมาแล้วจะไม่แยกร่าง ซ้ำอีก
  – Monster อื่นๆ ที่มี สกิล Metamorphosis เมื่อเปลี่ยนร่างแล้วจะ แสดง สเตตัส และ ข้อมูลตามที่ ควรจะเป็น
 • แก้ไขการทำงานของ สกิล Defending Aura เมื่อโดน สกิล Arrow Storm ของ Shecil Damon ให้ทำงานให้ถูกต้อง
 • แก้ไขการทำงานของ สกิล Stealth Field ให้ถูกต้อง เมื่อต่อสู้กับ monster ประเภท Boss
 • แก้ไขปัญหา item Quest Complete Tablet ให้แสดง Sprite item ให้ถูกต้อง

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *