📢 รายการอัพเดต วันที่ 29 มิถุนายน 2566 📢

 

✨ Update

  • New Card Update : Temple of Demon God Dungeon (Click)

✨ กิจกรรม

  • Ragnarok 3rd Anniversary Event | Adventure of Throne (Click)

(15 พฤษภาคม 2566 – 20 กรกฏาคม 2566)

 

✨ รายการเพิ่มเติม

  • สิ้นสุดกิจกรรม Richard Rate Up และปรับอัตราการถอดการ์ดให้เป็นปกติ
  • แก้ไขคำอธิบาย และ Sprite ของ Flying Drone ให้ถูกต้อง
  • แก้ไขคำอธิบายของ Patent Slate Sword ให้ถูกต้อง
  • แก้ไขความสามารถของ [3rd Anniversary] Agony of Royal Knight Card ให้ทำงานให้ถูกต้อง

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *