รายการอัพเดต วันที่ 27 มิถุนายน 2567

✨ Update

 • Spend Promotion II 27 June (Click)

✨ Event

 • 4th Anniversary Event : The Offense of Dragon (30 May – 18 July 2024) (Click)

 • Refine Rate Up Event (20 June – 18 July 2024) (Click)

 • Blacksmith Blessing Special Discount (20 June – 18 July 2024) (Click)

 • EDDA Somatology Laboratory Refine Event (20 June – 18 July 2024) (Click)

 • Temporal Circlet Special Refine Event (20 June – 18 July 2024) (Click)

✨ รายการเพิ่มเติม

 • เพิ่มตัวเลือก Tenacity ในหัวข้อ Old Headgear Blessing Enchant

 • เพิ่มตัวเลือก Tenacity ในหัวข้อ ใช้งาน The Honor Headstone

✨ รายการแก้ไข

 • แก้ไขให้Setting ของ Costume Heart Wing Hairband ถูกต้อง
 • แก้ไขให้ไอเท็ม Galaxy Circlet สามารถสวมใส่ได้ตั้งแต่ LV.1 ตามคำอธิบาย
 • แก้ไขสกิล Lope ให้สามารถใช้ได้ในพื้นที่กิลวอ (ยกเว้นพื้นที่กิลวอ SE)
 • แก้ไข EXP table และการเพิ่มค่าHP,SP ของ Homunculus ให้ถูกต้อง (รายละเอียดคลิก)
 • แก้ไขคำอธิบายของสกิลดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง -Shield Spell ([Level 1] : ฟื้นฟู HP เท่ากับ 5% ของ MHP ทุกๆ 3 วินาที) -Potion Pitcher (ประเภท : Active) -Judex (รายละเอียด : สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุ Holy แก่เป้าหมาย 1 ตัวและบริเวณรอบ ๆ 3 ช่อง Damage จะเพิ่มขึ้นตาม Base Lv. ของผู้ใช้งาน) -Gravitational Field (ประเภท : Active) -Mystical Amplification (ประเภท : Active)
 • แก้ไขให้ NPC Heine smith เมื่อถึงยศ Bishop Rook ให้ใช้จำนวน Zeny และ แร่ในการถลุงให้ถูกต้อง
 • แก้ไขให้เมื่อถือ Dimension Fragment Low เกิน 29700 ชิ้นจะไม่สามารถส่งภาระกิจได้
 • แก้ไขให้ไอเท็ม Catalogue Silver สามารถใช้ได้แค่พื้นที่เมืองเท่านั้น
 • แก้ไขให้บัฟดังต่อไปนี้เมื่อย้ายพื้นที่หรือเชื่อมต่อตัวละครใหม่แล้วผลของบัฟจะไม่หายอีกต่อไป -Enchant Deadly Poison -Mystical Amplification -Blood Sucker

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online

https://www.facebook.com/RagnarokGGT

➡ Ragnarok Online Community Webboard

https://ro-prt.in.th/forum

➡ Website Gnjoy

https://www.gnjoy.in.th

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *