📢 รายการอัพเดต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 📢

 

✨ Update

  • Limit Break Max Level 200 Update! (Click)

  • New Map Update :  Abyss Lake Dungeon 4F (Click)

  • New Map Update :  Einbech Mine Dungeon 3F (Click)

  • New Map Update :  Ancient Odin’s Temple (Odin’s Temple 4F) (Click)

  • Honor the Fallen Warrior Scroll (Click)

  • Update! Subject Cape Enchant Option (Click)

  • Fallen Warrior’s Headgear Event [30 พ.ย. – 28 ธ.ค. 2566] (Click)

 

✨ Event

  • Loy Krathong Festival 2023 [16 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2566] (Click)

 

📝 รายการเพิ่มเติม

  • สิ้นสุดกิจกรรม Event Stone Coin

 

⚙️ รายการแก้ไข

  • แก้ไขการทำงานของไอเท็ม Record of Thief และ [Not For Sale] Record of Thief เมื่อสวมใส่ร่วมกับ Old Shadow Handicraft ให้ทำงานให้ถูกต้อง

(หากใช้งานสกิล Triangle Shot จะมีโอกาส 3% ที่จะใช้งานสกิล No Limits Lv.3) ให้กลับมาทำงานปกติ

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *