เพิ่มค่าความสามารถสุดเทพให้กับ Subject Cape

 

วิธี Enchant

1. สามารถ Enchant ไอเทม Subject Cape  ได้ที่ NPC Tiejiang (glast_01 176/260)

2. สวมใส่ไอเทม Subject Cape (Malee) / Subject Cape (Magic) / Subject Cape (Range) / [Not For Sale] Subject Cape (Malee) / [Not For Sale] Subject Cape (Magic) / [Not For Sale] Subject Cape (Range)

3. เลือกหัวข้อ Subject Cape Enchant โดยใช้วัตถุดิบ Cursed Fragment 50 ea ต่อครั้ง

* สามารถ Enchant Option ได้สูงสุด 3 ครั้ง (Slot 4 > Slot 3 > Slot 2)

4. สามารถรีเซ็ต Enchant ด้วย Silvervine 2 ea ด้วยอัตราสำเร็จ 100% 

* สามารถรีเซ็ตได้ตลอดแม้จะไม่ได้ Enchant ถึง Slot 2 ก็ตาม

 

รายละเอียดการเพิ่มค่าความสามารถ

มี 4 ตัวเลือกในการ Enchant STR/DEX/INT/Universal

STR DEX INT Universal
Strength 5 Dexterity 5 Intelligence 5 Strength 5
Fighting Spirit 6 Expert Archer 3 Spell 4 Dexterity 5
Fighting Spirit 7 Expert Archer 4 Spell 5 Intelligence 5
Fighting Spirit 8 Expert Archer 5 Spell 6 Agility 5
Vitality 5
Luck 5
Skill Delay Lv 1
Skill Delay Lv 2
Skill Delay Lv 3

 

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *