📢รายการอัปเดต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564📢

✨ Update

  • Libra Scroll (รายละเอียด คลิก)
  • Update Holgren’s Shadow Smelting Hammer (November) (รายละเอียด คลิก)
  • Daily Login ประจำเดือนพฤศจิกายน (รายละเอียด คลิก)
  • UPDATE! Lapine Box November (รายละเอียด คลิก)
  • UPDATE! Magic Card Album (รายละเอียด คลิก)

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *