📢รายการอัปเดต วันที่ 7 กรกฎาคม 2565📢

✨ Update

  • Vassalage Scroll (Link)
  • Daily Login (July) (Link)
  • Update List : Shadow Random Option Box  (Link)
  • Update List : Lapine Box (Shadow)  (Link)
  • Update List : Holgren’s Shadow Smelting Hammer (Link) 

 

✨  หมดกิจกรรมครบรอบ 2 ปี

  • ลบไอเท็มกิจกรรมและ NPC ที่ต้องเกี่ยวข้องทั้งหมด
  • ลบความสามารถของ Costume Tiger Face, Costume Hwa Ho Jom Jong

 

✨  แก้ไข

  • แก้ไขความสามารถ [Scroll] STR Biscuit Stick และ [Scroll] INT Biscuit Stick ให้ถูกต้อง

 ➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *