📢 รายการอัพเดต วันที่ 21 มีนาคม 2567 📢

 

✨ Update

 • Episode 17.2 : Legacy of the Wise One (Click)

 • Episode 17.2 [Main Quest] (Click)

 • Episode 17.2 [Daily Quest] (Click)

 • Class Improvement [Rune knight, Guillotine Cross, Genetic, Minstrel&Wanderer] (Click)

 • Red Devil Scroll [21 Mar ~ 4 Apr] (Click)

 • Special Devil’s Horn Exchange [21 Mar ~ 18 Apr] (Click)

 • Select Equipment Update : Noblesse Set (lv100)  (Click)

 • Equipment Update : Imperial Set (lv125) (Click)

 • Equipment Update : Grace Set (lv150) (Click)

 • Richard Rate Up Event [21 Mar ~ 4 Apr] (Click)

✨ Event

 • Ragnarok Real World Experience อัปเดตเพิ่มของรางวัล จุใจคอเกมRO~ (Click)

 • วิธีการใช้งาน Booster Pack Ticket : Ragnarok Real World Experience (Click)

 

⚙️ รายการเพิ่มเติม 

 • ดำเนินการจัดส่ง Free Cash จาก Promotion RO Land Booth รอบวันที่ 13 มีนาคม – 17 มีนาคม 2567

 • ปิดใช้งานระบบร้านค้า Parttime รวมถึงเควสและ NPC ที่เกี่ยวข้องชั่วคราว 
 • เปิดใช้งาน NPC Reset Skill & Status ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคลาสที่มีการ Improvement : Rune Knight, Guillotine Cross, Genetic, Minstrel&Wanderer สิ้นสุดวันที่ 28 มี.ค. เวลา 05:59 น. (พิกัด Geffen 138 203)
 • เปิดจำหน่าย Gold ที่เมือง Lighthalzen (/navi lhz_in02 20/30) ราคา 250,000 Zeny ไม่จำกัดจำนวนต่อการซื้อ

 • Battle Pass Season 4 การดำเนินการแก้ไขห้อง Bonus Quest
  1. เปลี่ยนพิกัด NPC เข้าห้อง Bonus Quest จากเดิม prontera เป็น morocc 128 101
  2. เพิ่มจำนวนการเข้าไปในห้องเก็บเอกสารจากเดิม 10 คน ให้เป็น 30 คน เมื่อมีผู้เล่นคนแรกเข้าสู่ห้องรอ ก็จะนับเวลาถอยหลัง 5 นาทีเข้าสู่ห้องเก็บเอกสารเพื่อแก้ไขปัญหาคนไม่ครบ 30 คน
  หากผู้เล่นครบ 30 คนก่อนครบระยะเวลา 5 นาทีจะทำการส่งผู้เล่นไปพื้นที่ต่อไปทันทีหลังผ่านไป 30 วินาที
  3. เมื่อเข้าสู่ห้องรอแล้วจะได้รับคูลดาวน์ Bonus Quest ทันที ดังนั้นหากมีการออกจากห้อง หรือหลุดการเชื่อมต่อจะไม่สามารถเข้าร่วมได้อีกครั้งในวันนั้น
  4. เมื่อเวลาในห้องเก็บเอกสารเหลือ 30 วินาทีสุดท้ายจะมีประกาศให้ผู้เล่นที่อยู่ภายนอกทราบเพื่อเตรียมตัว และประกาศอีกครั้งเมื่อสามารถเข้าไปยังห้องรอได้แล้ว
  5. เมื่อมีผู้เล่นกำลังเก็บเอกสารอยู่ ผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าห้องรอได้ จะสามารถเข้าได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นที่เก็บเอกสารครบเวลาแล้ว
  6. ลดระยะเวลาการเกิดของเอกสารลง 40%
 • Battle Pass Season 4 ย้ายพิกัด NPC Thesis (วิจัย Battle Pass) เพื่อลดความแออัดในเมือง
  • payon 210 59
  • geffen 167 79
  • morocc 211 66
  • alberta 147 41
  • yuno 190 360
 • Battle Pass Season 4 เพิ่มป้าย Chat Room ให้กับ NPC ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Battle Pass เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
 • แก้ไขให้ไอเท็ม Cherry Blossom Rice Cake เมื่อกดใช้งานจะไม่ได้รับสถานะ “(ป้องกันเวทมนตร์ทุกชนิด (รวมทั้งheal) เสีย sp ในการใช้ skill เพิ่มขึ้น 100%)” อีกต่อไป
 • แก้ไขชื่อและคำอธิบายไอเท็มดังนี้ [Not For Sale] Level Up Battle Pass Box แก้ไขเป็น [Event] Level Up Battle Pass Box [Not For Sale] Level Up Battle Pass Ticket แก้ไขเป็น [Event] Level Up Battle Pass Ticket
 • เพิ่มคำอธิบายของไอเท็ม Seled Card (เพิ่มคำอธิบายการ์ดที่ตกหล่นจากการอัพเดทเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566)

 

🛠️ รายการแก้ไข

 • แก้ไขให้ไอเท็ม Cherry Blossom Rice Cake เมื่อกดใช้งานจะไม่ได้รับสถานะดังนี้อีกต่อไป
  • ป้องกันเวทมนตร์ทุกชนิด (รวมทั้งheal)
  • เสีย SP ในการใช้ Skill เพิ่มขึ้น 100%
 • แก้ไขชื่อและคำอธิบายไอเท็มดังนี้
  • [Not For Sale] Level Up Battle Pass Box แก้ไขเป็น [Event] Level Up Battle Pass Box
  • [Not For Sale] Level Up Battle Pass Ticket แก้ไขเป็น [Event] Level Up Battle Pass Ticket
 • เพิ่มคำอธิบายของไอเท็ม Sealed Card (เพิ่มคำอธิบายการ์ดที่ตกหล่นจากการอัพเดทเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566)

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *