📢 รายการอัพเดต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 📢

 

✨ Update

Valentine Event 2023 (Click)

Scroll of Truth (Click)

Exchange Machine (Click)

Update Lapine Box Shadow (Click)

Update Holgren’s Shadow Smelting Hammer (Click)

Update Shadow Random Option Box (Click)

✨ กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่

Corridor of Phamtom ค่าเข้า เปลี่ยนเป็น 10m หรือ “15 Silvervine”

✨ กิจกรรมที่สิ้นสุดระยะเวลา

  • Ragnarok New Year RUSH ADVENTURE
  • Ragnarok New Year Adventure 2023

✨ รายการแก้ไข

  • แก้ไขชื่อไอเทม Siver Guard > Silver Guard


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *