เพิ่มโอกาสสำเร็จในการถอดการ์ดกับ NPC Richard

ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 21 มีนาคม 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 4 เมษายน 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

สามารถดำเนินการถอดการ์ดกับ NPC Richard ได้ที่พิกัด /navi malangdo 220/160 

รายละเอียด 

1. เพิ่ม Rate การสำเร็จในการถอดการ์ดเมื่อใช้ New Premium Lubricant และ New Ordinary Lubricant กับ NPC Richard

2. เมื่อถอดการ์ดล้มเหลวอุปกรณ์ การ์ด และ Refine Enchant จะไม่ได้รับความเสียหาย

3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม อัตราความสำเร็จจะกลับไปที่ค่าเดิม

 

สามารถแลกเปลี่ยน New Premium Lubricant และ New Ordinary Lubricant ได้ที่

Special Vending Machine (malangdo 219/164)

 

Richard Rate Up บริการถอดการ์ด
Item ค่าบริการ อัตราสำเร็จเดิม อัตราสำเร็จในช่วงกิจกรรม
New Premium Lubricant 7 Silvervine 20% 40%
New Ordinary Lubricant 4 Silvervine 10% 20%
Zeny 500,000 Zeny 2% 2%

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมอัตราสำเร็จจะกลับไปที่ค่าเดิม


New Premium Lubricant

 


New Ordinary Lubricant

 

หมายเหตุ : ผู้เล่นสามารถนำ Premium Lubricant และ Ordinary Lubricant ไปแลกเป็น New Premium Lubricant และ New Ordinary Lubricant ได้ในอัตราส่วน 1:8 และ 1:9 ตามลำดับ

ได้ที่ NPC Lubricant Exchange TX14 ที่พิกัด /navi malangdo 231/188


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *