ระยะเวลากิจกรรม : 4 – 18 มีนาคม 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ประจำสัปดาห์) 

เงื่อนไขกิจกรรม
1.อุปกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนับเฉพาะ อาวุธ เลเวล 4 และ อุปกรณ์ป้องกัน เท่านั้น (ไม่รวม Shadow Equipment)
2.ผู้เล่นสามารถเริ่มอัพเกรดอุปกรณ์ตั้งแต่ระดับที่เท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัด  
3.ในระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นต้องมีความสำเร็จในการตีบวกอย่างน้อย 1 ครั้งจึงจะนับว่าเข้าร่วมกิจกรรม
4.หากใช้ใบการันตีเลื่อนขั้นอุปกรณ์จะต้องมีการอัปเกรดด้วยวิธีปกติสำเร็จอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะนับเข้าร่วมกิจกรรม
4.1 ยกตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นใช้ใบการันตี +11 ให้อุปกรณ์ จะต้องทำการอัพเกรดอุปกรณ์นั้นสำเร็จเป็น +12 จึงจะนับว่าเข้าร่วมกิจกรรม
4.2 หากผู้เล่นใช้ใบการันตี +11 ให้อุปกรณ์และทำการอัพเกรดขั้นถัดไปล้มเหลวเหลือ +10 จะไม่ถือว่าได้เข้าร่วมกิจกรรม
4.3 ผู้เล่นจะได้ของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้นต่อ 1 ไอดี นับจากระดับการอัพเกรดที่สูงสุด
5. ทีมงานจะนับการให้รางวัลจากระดับการอัพเกรดสูงสุดในช่วงระยะเวลากิจกรรม ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เล่นทำการอัพเกรดอาวุธถึงระดับ +14 เเละ ทำการอัพเกรดระดับ +15 เเต่การอัพเกรดล้มเหลว ทำให้อุปกรณ์หายไป ผู้       เล่นก็จะได้รับรางวัลในระดับอัพเกรด +14 อยู่ 
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ของรางวัลจากกิจกรรมตีบวกครั้งนี้จะถูกจัดส่งในวันที่ 25 มีนาคม 2564 หลังปิดปรับเซิฟเวอร์ 

 

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *