การเก็บเลเวลจาก Eden Group สำหรับผู้เล่นใหม่ (Level 11-99)

Eden Group หรือ Paradise Team เป็นระบบหนึ่งในระบบ Renewal ที่จะช่วยให้ผู้เล่นใหม่สามารถเก็บเลเวลได้ไวขึ้นโดยการรับเควสจาก npc ของ Eden Group ซึ่งแต่ละช่วงของเลเวล เราจะได้รับภารกิจที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเราทำภารกิจเสร็จสิ้น เราสามารถรับของรางวัลจาก npc ที่ให้ภารกิจกับเราทั้งค่าประสบการณ์หรือไอเทมที่จำเป็นในการเล่น 

ก่อนที่ผู้เล่นจะทำเควส จะต้องเข้าร่วม Eden Group โดยคุยกับEden Teleport Officerที่จะอยู่ใกล้ๆ กับพนักงาน Kafra ตามเมืองต่างๆ หรือสถานที่เปลี่ยนอาชีพในคลาส 1 

เมื่อเข้าไปใน Eden Group ให้คุยกับInstructor Boya of Para (moc_para01,25,35) และSecretary Lime Evenor (moc_para01,27,35) ที่ยืนอยู่ข้างๆ ตามลำดับเพื่อสมัครสมาชิก 

เมื่อเข้าร่วมกลุ่มแล้วจะสามารถรับเควสตามกระดานที่อยู่ภายใน Eden Group โดยรายละเอียดจะอยู่ด้านหลัง 

คำแนะนำในการทำเควส 

  1. ผู้เล่นสามารถตรวจสอบข้อมูลเควสโดยกดAlt+U ซึ่งจะมีรายการเควสที่รับมาพร้อมรายละเอียดข้างใน เช่น จำนวนมอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด จำนวนไอเทมที่ต้องหา เป็นต้น 

  1. ผู้เล่นสามารถใช้ไอเทมประเภทBattle Manual เพื่อเพิ่ม EXP ที่ได้จากเควส 
  2. ผู้เล่นควรศึกษารายละเอียดก่อนการทำเควสเพื่อความรวดเร็วในการทำเควสเช่นมอนสเตอร์ไอเทมหรือแผนที่
  3. ผู้เล่นสามารถใช้คำสั่ง /whereเพื่อบอกตำแหน่งปัจจุบันในแผนที่นั้นๆ ได้ในกรณีที่ต้องการหา npc 

 

Level 11-25 

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [11 – 25] (moc_para01,36,38) และเมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับSpikle (moc_para01,32,30) เพื่อรับรางวัล และสามารถรับเควสเดิมอีกครั้งหลังจากผ่านไป 23 ชั่วโมงต่อเควสนั้นๆ 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

Level 26-40 

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [26 – 40] (moc_para01,38,38) โดยสามารถรับเควสได้หลายๆ เควส และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสใหม่ได้เลย 

จะมีเควสทั้งหมด แบบให้เลือกทำ ดังนี้ 

เควสล่ามอนสเตอร์

เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับSponiac (geffen,103,42) เพื่อรับรางวัล 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

เควสส่งของ

เมื่อรับเควสแล้ว ให้คุยกับDieshin Man (moc_ruins,173,55) แล้วนำของไปส่งให้เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

โดยมีภารกิจและของรางวัล (ซึ่งจะได้รับในทันที่ส่งของถึงเป้าหมายแล้ว) ดังนี้ 

– ส่ง Insecticide ให้กับZoologist (pay_fild07,82,89) จะได้รับ Base EXP 1,000 และ Novice Potion 100 ea 

– ส่ง Honey ให้กับEntomologist (pay_fild03,30,253) จะได้รับ Base EXP 1,000 และ Novice Potion 100 ea 

– ส่ง Blanket ให้กับBiologist (xmas_fild01,92,57) จะได้รับ Base EXP 1,000 และ Novice Potion 100 ea 

หมายเหตุ: เราสามารถไปยังแผนที่ xmas_fild01 โดยคุยกับLink Santa (aldebaran,223,222) 

เควสหาไอเทม

เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับDasa (payon,179,66) เพื่อรับรางวัล 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

 

Level 41-55 

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [41 – 55] (moc_para01,40,38) เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับกระดานอีกครั้งเพื่อรับรางวัล สามารถรับได้ทีละเควสเท่านั้น และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสใหม่ได้เลย 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

 

Level 55-70 

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [55 – 70] (moc_para01,42,38) โดยสามารถรับเควสได้หลายๆ เควส และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสใหม่ได้เลย 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

Level 71-85

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [71 – 85] (moc_para01,44,38) แล้วคุยกับ npc ที่ประจำอยู่ในเมืองนั้นๆ เพื่อทำเควสย่อย เมื่อทำเควสย่อยทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้กลับมาคุยอีกครั้งเพื่อรับรางวัลและให้คุยอีกประมาณ 2-3 รอบเพื่อจบเควสนั้น สามารถรับได้ทีละเควสเท่านั้น และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้วจะไม่สามารถทำเควสเดิมได้อีกแต่สามารถรับเควสอื่นได้ทันที 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

ที่เมือง Morroc ให้คุยกับMeidi (morocc,35,174) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ภายใน Sphinx Dungeon) 

ที่เมือง Geffen ให้คุยกับAncellia (geffen,146,132) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ภายใน Glast Heim) 

 

ที่เมือง Al de baran ให้คุยกับJeanbai (aldebaran,144,230) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ใกล้กับเมือง Juno) 

ที่เมือง Al de baran ให้คุยกับLizingshetter (aldebaran,105,116) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ภายใน Clock Tower) 

 

ที่เมือง Alberta ให้คุยกับFunfi (alberta,215,111) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ตามเกาะต่างๆ) 

 

Level 86-90 

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [86 – 90] (moc_para01,48,175) ที่ชั้น ของ Eden Group HQ และเมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับป้ายเดิมอีกครั้งเพื่อรับรางวัล โดยสามารถรับเควสได้หลายๆ เควส และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสเดิมอีกครั้งหลังจากผ่านไป ชั่วโมงต่อเควสนั้นๆ 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

หมายเหตุ: ผู้เล่นที่จะทำเควสนี้จำเป็นต้องทำเควสAmatsu DungeonและเควสMoscovia Dungonเพื่อเข้าสู่ Dungeon บางแห่งได้ และสามารถใช้บริการเรือเหาะเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปบางพื้นที่ 

 

Level 91-99 

สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดานMission [91 – 99] (moc_para01,48,177) ที่ชั้น ของ Eden Group HQ และเมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับป้ายเดิมอีกครั้งเพื่อรับรางวัล โดยสามารถรับเควสได้หลายๆ เควส และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสเดิมอีกครั้งหลังจากผ่านไป ชั่วโมงต่อเควสนั้นๆ 

โดยมีภารกิจและของรางวัล ดังนี้ 

 

การอัพเกรดอุปกรณ์ 

เราสามารถนำเครื่องป้องกันบางอย่างมาอัพเกรดให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วย Energy Crystal โดยมีรายละเอียดของเครื่องป้องกันและสิ่งที่ต้องใช้ (ไม่ต้องสวมใส่)ดังนี้ 


 

——————————–

เควสทำอาหาร Cooking Quest

เงื่อนไข: Base Lv.50 ขึ้นไป และต้องสวมใส่ C

hef Hat (เมื่อคุยกับ Charl Orleang)
สิ่งที่ต้องใช้ในการทำเควส: วัตถุดิบในการทำอาหาร
สิ่งที่ได้รับจากการทำเควส: Cookbook01 1 ea, Outdoor Cooking Kits 10 ea, Indoor Cooking Kits 10 ea, Traditional Rice Cake 1 ea
หมายเหตุ: หากเรามีหนังสือและอุปกรณ์ทำอาหารอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำเควสนี้ก็สามารถทำอาหารได้เลยจ้า / เควสนี้ไม่เกี่ยวกับอาหาร Status 20 ซึ่งเป็นของ Genetic ค่ะ

1. ไปยังปราสาทเมือง Prontera เข้าวาปแรกทางซ้ายจะเจอครัว

2. คุยกับ Madelen Shoo เลือก ข้าต้องการเรียนด้วย

3. สวม Chef Hat จากนั้นคุยกับ Charl Orleang เขาจะสุ่มชื่ออาหาร Lv.1 มาให้เรา 1 ชนิด ซึ่งเราต้องไปเตรียมวัตถุดิบมาให้

  1. เมื่อนำวัตถุดิบดังกล่าวมา เขาจะสาธิตการทำอาหารให้ดู (จะได้รับอาหารชนิดนั้น100%)
  2. คุยกับ Madelen Shoo อีกครั้ง เธอจะให้ Cookbook01 และ Outdoor Cooking Kits 10 ea (นอกจากนี้เราสามารถมาซื้ออุปกรณ์ทำอาหารกับเธอได้แล้ว)
  3. ทำอาหาร Lv.1 ให้ครบทุกชนิด โดยแต่ละชุดประกอบด้วย…

  1. คุยกับMadelen Shoo เลือกได้โปรด ตัดสินการทำอาหารของข้าที เธอจะแพ็คอาหารให้เป็น Food Package เพื่อนำไปให้เพื่อนเธอช่วยตัดสิน
  2. นำ Food Package ไปให้ Village Servant ใน Payon พิกัด 209, 127 เลือก ข้ามีบางอย่างจาก Prontera มาให้ท่าน จากนั้นเขาจะให้ Traditional Rice Cake 1 ea

  1. กลับไปหาMadelen Shoo จะได้รับIndoor Cooking Kits 10 ea

*หลังจากนี้เราสามารถคุยกับ Charl Orleang เพื่อแลกเปลี่ยน Cookbook ในช่วง Lv.1-5 (ต้องนำเล่มเดิมไปคืนด้วย ดังนั้นเก็บให้ดีๆนะ) ส่วน Lv.6-10 สามารถหาได้จาก Monster ค่ะ*

ของแถม บางคนอาจจะคุ้นๆชื่อเชฟคนนี้ เรามีนิยายของเซฟ Charles Orleans(ชื่อในเควสน่าจะเพี้ยนไปหน่อย)มานำเสนอค่ะ ซึ่งปกติสามารถอ่านได้จากหนังสือ Chef King Orleans Vol.1 ที่ดรอปจาก Cookie ตัวสีเขียว

Chef King Orleans Vol.1

  Hide Spoiler

Master Chef Orleans

วันที่ XX เดือน XX : การแข่งขันทำอาหารที่พระราชวัง Prontera

Charles Orleans, ชายวัย 17 ปี
เขามาจาก Payon มาอาศัยอยู่ในเมืองหลวงด้วยระยะทางอันแสนไกล เพื่อที่จะเข้าแข่งขันทำอาหารในพระราชวัง Prontera ในไม่กี่วันข้างหน้า

“Gee wilikers เมืองนี้ใหญ่เป็นบ้าเลย! ไปกันเถอะ PiPi!”

อืม คุณอาจสงสัยในคำพูดบางคำในบทสนทนาที่บอกว่า “Gee wilikers ” หรือชื่อหมาของเขา PiPi ไหม? เขาเป็นตัวละครหลักในการ์ตูนยอดนิยมในหมู่วัยรุ่น ซึ่งเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงเหมือนกัน

“โอ้ ดูสิว่าใครมา? เจ้าใช่ Charles Orleans ไหม?”
“โอ้ Mr. Andrei!”

อีกครั้งที่เป็นบทสนทนาจากการ์ตูน: ตัวละครหลักของเรื่องพบเพื่อนเก่าทันทีที่เดินเข้าสู่เมือง คนเหล่านั้นล้วนแต่ชื่อเจ๋งๆ เช่น Richter, Trevor, Grant, หรือ Julius เสียดายที่เราใช้ชื่อ Andrei แต่ก็ไม่ได้มีคำอธิบายอะไรที่ชัดเจน

“โอ้ว เป็นปีแล้วใช่ไหมเนี่ย? เจ้าก็เข้าแข่งทำอาหารด้วยเหรอ? พ่อครัวมีฝีมือทั่วโลกจะมาร่วมงานนี้ แต่ข้าคิดว่าเจ้ามีโอกาสนะ! ตั้งแต่เด็กแล้วเจ้าก็ทำอาหารเก่งมาตลอด!”

คุณเห็นนั่นไหม? คุณเห็นไหมว่าอะไรเพิ่งเกิดขึ้น? ชายคนนี้พิเศษ เขารู้ว่าเขาควรทำอะไร เขารับหน้าที่เปิดเผยภูมิหลังของตัวละครหลัก และเหตุการณ์นี้ก็เป็นส่วนช่วยทำให้เขาได้มีโอกาสพูดออกมา แม้จะเป็นช่วงสั้นๆ แต่ Andrei ก็ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อส่วนนี้ แต่ก็น่าแปลกที่ทำไมเขาถึงรู้ว่า Charles Orleans มาทำอะไรที่เมือง Prontera: มันก็คือส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องทั้งหมด

“ใช่ ข้าต้องการมาเพื่อเป็นพ่อครัวประจำพระราชวัง!”

ใช่ ใช่ ตัวละครหลักจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งเป็นตัวละครประเภทหนึ่งของเรื่อง มันคงจะดีถ้าให้เขาเป็นคนที่ขี้กลัวหวาดระแวง แน่นอนว่าคนทั่วไปก็คงไม่สนใจชายคนนี้ และก็คงจะไม่ถามเรื่องการแข่งขันทำอาหารเมื่อเจอกันครั้งแรกด้วย…

“ชายหนุ่มคนนั้น? พ่อครัวของพระราชวังใช่ไหมนั่น?”
“เป็นไปไม่ได้… เขาไม่เคยทำแบบนี้!”
“เขายังเด็กอยู่เลย ไม่ห่างจากลูกชายข้าสักเท่าไหร่!”
“ประเทศคลั่งฟักทองและคลั่งความคิดแปลกๆ…”
“ฮาๆ! เจ้าแน่แค่ไหนกันที่จะทำตามความฝันของเจ้า! เลิกฝันเถอะ กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวดีกว่า!”

เสียงของหัวหน้ากองทหารก็ดังขึ้นท่ามกลางเสียงซุบซิบต่างๆ ใช่แล้วมันเป็นเวลาที่ข้าศึกกำลังจะบุก!”

“ฮึม”

พวกเขามักจะให้ตัวเองดูดีด้วยการพูดเหยียดหยามคนอื่น งั้นเหรอ?

“ฮึม มันคงทำให้ข้าแปลกใจมากถ้าเจ้าผ่านรอบแรกได้… Orleans”

ในระหว่างที่กำลังหาที่มาของต้นเสียง ทันใดนั้น –วูบบบบ!– แสงไฟฉายจ้าและพิณที่สวยงามก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับเด็กหนุ่มหน้าตาดีที่สูงกว่าปกติประมาณ 1.3 เท่าของเด็กทั่วไป

ตัวละครเด็กผู้ชายที่สูงและหน้าตาดีมักจะมีความสัมพันธ์ต่อตัวละครหลัก ส่วนมากมักจะเป็นเพื่อนสนิท ในเรื่องราวของวัยรุ่นคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของตัวละครได้ด้วยอายุ เพศและหน้าตา ส่วนคนที่แก่กว่าก็มักจะเป็นพ่อหรือพี่ชายหรือเพื่อนรักของพ่อเป็นอย่างน้อย ส่วนหญิงสาวก็มักจบลงด้วยการพบรักกับพระเอก แม้ว่าเริ่มด้วยการเป็นศัตรูกัน ยกเว้นหญิงสาวคนนั้นไม่สวย : ส่วนผู้ชายที่หน้าตาไม่ดีมักจะเป็นศัตรูของพระเอกและจบลงด้วยการถูกพระเอกฆ่า

อย่างไรก็ตามคู่แข่งปรากฏตัวแล้วและ Orleans ก็

“Kiel? Kiel นี่เจ้าจริงๆ เหรอ? ข้าคิดว่าเจ้าตายแล้ว!”

ในขณะเดียวกัน คนทั่วไปก็เริ่มพูดคุยกันเองทำให้เรามีเวลาพูดคุยถึงความเป็นมาของ Kiel

“Kiel? เขาจะกลายเป็นตำนาน Kiel ไหม?”
“Kiel? ใช่พ่อครัวหลวงที่อายุน้อยสุดใช่ไหม?”
“ได้ยินว่าไม่เคยมีใครรอดจากการแข่งทำอาหารกับเขา! พวกเขาเรียกกันว่าพ่อครัวปีศาจ!”
“ไม่ใช่หายสาบสูญไปกับโศกนาฏกรรมเมื่อปีก่อนหรอกหรือ?”

จากนั้น Kiel ก็เริ่มคุกคามพระเอกด้วยบทสนทนา

“ฮึม! สิบปี่ผ่านไปเจ้าก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยนะ Orleans!”
“K-Kiel…!”
“เจ้าจะแพ้การแข่งขันครั้งนี้เพราะผู้ชนะคือข้า! เลิกล้มตอนนี้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสจะดีกว่า!”

แม้ว่าคำพูดจะรุนแรง แต่ Orleans ก็ไม่แสดงอาการโกรธแค้นมากมายเพราะเป็นตัวละครพระเอก แน่นอนเพราะเขาเป็นคนดีจึงไม่คิดคำพูดมาโต้เถียง

“นี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหม? ที่เจ้าโกงจนได้เป็นพ่อครัวหลวง?! บอกมาสิว่าเป็นเรื่องโกหก Kiel!”
“เฮอะ ข้าไม่สนใจหรอก แค่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็พอ”

พวกเราต้องการให้เชื่อว่า Kiel เป็นคนไม่ดีเพราะด้วยลักษณะของตัวละคร แต่จะให้ค่อยๆ รู้เรื่องเกี่ยวกับการชนะการแข่งขันในครั้งนั้น รายละเอียดในอดีต บางทีอาจเป็นเรื่องของการเสียคนรักไป ในบางทีเราอยากเปิดตัว Kiel ให้เก่งกว่าพระเอกอย่างน้อยก็ก่อนที่พระเอกจะผ่านการฝึกฝน

“ไม่ว่าข้าจะชนะด้วยวิธีใดก็ตาม ประเด็นอยู่ที่ผู้ชนะ คือ เจ้าหรือข้า?”
“Kiel!”
“ถ้าเจ้าไม่ยอมรับเรื่องที่ข้าเป็นพ่อครัวหลวงที่เก่งกว่า ก็พิสูจน์ด้วยตัวเองสิ ข้าหวังว่าจะได้เจอเจ้าในการแข่งสามวันข้างหน้าถ้าเจ้ายังอยู่ถึงนะ หึหึ เจ้าจะเอาเมนูอะไรมาชนะข้าได้? Hahahahahaha!”

ทุกคนมักจะเกรงกลัวและไม่ชอบนิสัยของ Kiel เช่นเดียวกับ Orleans และ PiPi หมาของเขา ตอนนี้ไฟในการต่อสู้ของ Orleans ได้ลุกโชนขึ้นแล้ว

ฉากต่อไป พวกเรามาอยู่ที่ห้องของ Kiel เขาอยู่คนเดียวและมองออกไปนอกหน้าต่าง มือถือแก้วไวน์เอาไว้ ถึงแม้จะอายุเพียง 17 แต่ดื่มได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น

“Orleans… ข้อรอคอยเวลานี้มานานแล้ว เจ้าเป็นคนเดียวที่เป็นคู่แข่งของข้า ข้าไม่เชื่อว่าข้าจะเป็นสุดยอดพ่อครัวได้ถ้าไม่ชนะเจ้าก่อน สามวัน… มันช่างยาวนานนัก อาหารที่เจ้าทำมันเกิดมาจากจิตใจที่สะอาด แต่ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงพลังของอาหารที่เกิดจากความโดดเดี่ยว!”

ตอนนี้เราให้ Kiel และ Orleans มีฝีมือในการทำอาหารเท่ากัน: มันเป็นแค่เรื่องความคิดที่ดีที่สุดในครัวเท่านั้นยังคงมีคำถาม : Kiel หมายถึงอะไรกับพลังจากความโดดเดี่ยว? อีกครั้งที่ตัวละครดูน่ากลัว แต่นั่นก็ทำให้เรื่องราวดำเนินต่อไปได้

ตัดฉากกลับมาที่ Orleans ที่กำลังกลัดกลุ้มเหมือนตัดสินใจบางอย่างอยู่

“ปลา? เนื้อ? ผัก? ไม่ๆ นั่นธรรมดาไป ข้าคงไม่ชนะแน่ถ้าใช้แค่ส่วนผสมแค่นั้น แล้วจะทำอะไรดีนะ?”

ทันใดนั้นก็มีเสียงตอบกลับมา

“เจ้าอยากได้เมนูพิเศษสำหรับการแข่งนี้เหรอ?”

Orleans หันไปมองที่มาของเสียง เขาก็พบชายแก่ยืนถือขวดเหล้าไว้ในมือ

“ผู้เฒ่า… ท่านเป็นใครเหรอครับ?”
“เมื่อห้าสิบปีก่อน มีเด็กหนุ่มที่มีความสามารถด้านการทำอาหารและก็ชนะการแข่งพ่อครัวหลวงด้วย อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พอใจแค่นั้น เขาจึงออกจากการเป็นพ่อครัวหลวง ออกเดินทางเพื่อหาสุดยอดการทำอาหาร”
“เป็นไปไม่ได้! คนนั้นคือท่านเหรอ…?”
“ไม่ใช่ข้าหรอก ข้าเป็นผู้ช่วยเขา”
“อะ… อะไรนะ…?”
“ยังไงก็ตาม… ข้าช่วยเจ้าได้ ข้ารู้เมนูที่จะทำให้เจ้าชนะการแข่ง แต่ขอเตือนไว้ก่อน : เมนูนี้เสี่ยงต่อชีวิตเจ้าด้วย”
“ได้โปรด! บอกข้าเถอะ! ข้า… ข้าไม่กลัวความตายหรอก!”
“อาหารจานนั้นก็คือ Baphomet Head Broth and Rice”

Baphomet?! งานนี้มีเจ็บหนัก

“ได้โปรดบอกข้าเถอะ… ข้าจะทำมันได้อย่างไร?”
“อย่างแรก เจ้าต้องปราบ Baphomet ใน Prontera Maze ทุกครั้งที่เจ้าปราบมันได้จะมีโอกาสหนึ่งในหมื่นที่จะได้ Baphomet Helm จากนั้น… เจ้าต้องหาผู้หญิงที่น่าสนใจสักคน แต่ไม่โป๊เกินไปอายุประมาณยี่สิบปี สวมมันไว้ห้าชั่วโมง จากนั้นเอาหมวกนั้นไปต้มในน้ำเดือด 97.9 องศาเซลเซียส อีก 21 ชั่วโมง โรยด้วยเกลือและพริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติ เสิร์ฟพร้อมกับข้าวและเส้นหมี่”

Orleans ยืนนิ่งสักพักแล้วก็เอ่ยขึ้น

“บัดซบ! นั่นไม่มีทางเป็นไปได้! ข้าจะหาผู้หญิงแบบนั้นได้อย่างไร? ข้าว่า… ข้าคงทำมันไม่ได้แน่นอน!”
“ก็ได้… มันขึ้นอยู่กับเจ้า ว่าจะเลือกแบบไหน ยอมกลับบ้านไปทั้งๆ เดินทางมาเพื่อแข่งที่นี่ตั้งไกลน่ะเหรอ?”

เรารู้คำตอบของ Orleans ได้จากฉากที่เปลี่ยนไป เขาใส่เครื่องป้องกันเต็มยศยืนอยู่หน้า Prontera Maze ในมือถือดาบและกำลังเผชิญหน้ากับฝูง Side Winders และฝูง Hunter Flies

“ข้าไม่มีเวลามาเล่นกับเจ้า! ไปซะ!”

เขาฟาดดาบลงพื้นและเกิดสายฟ้ากระจายไปทั่ว เรารู้ว่ามันคงไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาจะมีพลังแบบนั้น แต่เพราะนี่คือเรื่องแนวแฟนตาซี และเขาก็ฝ่าเข้าไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็มาถึงห้องที่ Baphomet อยู่

“Baphomet ต้องอยู่ข้างในแน่เลย!”

เขาค่อยๆ เดินเข้าไปในห้องนั้น เตรียมพร้อมสู้เต็มที่ เมื่อเข้ามาถึงเขากลับพบหญิงสาวยืนยิ้มอยู่ข้างๆ ศพ Baphomet แสงแดดส่องผ่านต้นไม้ลงมาตรงใบหน้าของเธอ Majestic Baphomet Helm วางตกอยู่ที่ข้างเท้าของเธอ

“ไม่มีทาง… เธอจัดการกับ Baphomet ได้จริงๆ เหรอเนี่ย? เดี๋ยวก่อน! นั่นมัน… Majestic Baphomet Helm นี่นา!”

Orleans ยืนอึ้งในความน่ารักของเธอ ซึ่งอายุของเธอราวๆ ยี่สิบปี และเธอก็เอ่ยทัก

“เจ้าเป็นนักผจญภัยเหรอ?”

เสียงเธอนุ่มนวลและไพเราะ Orleans พยักหน้าช้าๆ– ถ้าเป็นความฝันเขาคงไม่อยากที่จะตื่น

“เอ่อคือ… คุณพอจะมี Butterfly Wing สำรองไหม? ฉันหลงในป่านี้มากว่าห้าชั่วโมงแล้ว…”

Orleans พยักหน้าและคิดขึ้นได้ทันที ดวงตาเปล่งประกายและยิ้มอย่างมีเลศนัย

“ข้าว่าเราพอมีทางที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะ แต่ก่อนอื่น เจ้าจะไม่สวมหมวกนั่นก่อนเหรอ…?”

– โปรดติดตามตอนต่อไป

…น่าเสียดายที่เนื้อเรื่องจบเท่านี้ เพราะฉะนั้นแยกย้ายไปทำอาหารกันได้แล้วค่ะ

——————————————————————————————————————————

Malangdo Costume System

หนึ่งในระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาของ Ragnarok Online คือการใช้ไอเทม Silvervine  ในการสุ่ม Costume โดยจะใช้เพียง 15 ชิ้นเท่านั้นก็สามารถมี Costume ใส่ได้แล้ว!!!

Silvervine หาได้จาก Cash Shop

เมื่อเรามี Silvervine แล้ว NPC ที่จะสุ่มจะอยู่ที่ เมือง Malangdo

เมื่อเข้ามาให้คุยกับ Designer Heidam เลือกหัวข้อ 1. แลกเปลี่ยน Silvervine เป็น Costume โดยการแลกเปลี่ยน

 

โดยอัตตราส่วนจะเป็น 15 Silvervine จะได้รับ Costume แบบสุ่มจำนวน 1 ชิ้น

เมื่อได้รับมาแล้วจะเป็นไอเทมที่ยังไม่ตรวจสอบ สามารถใช้ไอเทม

Magnifier หรือสกิล Item Appraisal ในการตรวจสอบไอเทมได้

เมื่อทำการตรวจสอบไอเทมแล้วจะได้ Costume ที่สวยงามพร้อมใส่เรียบร้อย

 

 

——————————————————————————————————————————

New ­Ground

เมื่อทำการสร้างตัวละครเข้าเกมจะพบว่าตัวละครเราอยู่ในเรือ ให้ทำการเดินออกมาจะพบกับ Swordman คนหนึ่งซึ่งมีอาการบาดเจ็บอยู่ให้ทำการช่วยเหลือโดยการคลิกที่ Swordman

เมื่อทำการช่วยนักดาบหนุ่มแล้วให้รีบออกจากเรือโดยเดินลงมาด้านล่าง

เมื่อเดินออกมาจากเรือจะพอกับ Caption จะมีภารกิจให้เราทำ โดยเงื่อนไขภารกิจให้ทำการกำจัด Poring เพื่อหา Wood จำนวน 2 ชิ้น

เมื่อสะสม Wood ครบแล้วให้เดินลงมาด้านล่างจะพบกับ Sailor เพื่อส่งภารกิจ

เมื่อส่งภารกิจแล้วให้เดินกลับมาคุยกับ Lumin เพื่อเป็นการแนะนำตัวหลังจากนั้นให้เดินทางออกจากเรือไปยังเมือง Izlude

เมื่อถึงเมือง Izlude แล้ว Caption Carocc จะแนะนำให้เราไปยังโรงเรียนสำหรับฝึกสอนนักผจญภัยมือใหม่และจะมีเครื่องหมายนำทางไปยังจุดหมายให้ไปพบกับ Mr.Hun ก่อน

เมื่อเดินทางตามลูกศรไปพบกับ Mr. Hunจะได้รับ Apple Juice และมีภารกิจโดยการกิน Apple Juice ไปโดยรางวัลจะเป็น Red Potion และค่าประสบการณ์จำนวนหนึ่ง

เมื่อเสร็จภารกิจ Mr. Hun จะให้เราเดินทางไปลงทะเบียนยัง Academy เพื่อลงทะเบียน เมื่อทำการลงทะเบียนแล้วจะได้รับชุดสวมใส่เริ่มต้น

——————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

You might also enjoy: