ฉลองวันหยุดยาวนักขัตฤกษ์ จัดเต็ม EXP เพิ่มขึ้น 50% ทุกเซิฟเวอร์
สำหรับเพื่อนๆ ท่านใด ที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปสังสรรค์ตามสถานที่ต่างๆ
ขอให้เพื่อนๆทุกท่าน เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ 🙂

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *