กฏและข้อบังคับ

"แนวทางการป้องกันและความปลอดภัยของ Account"

ในปัจจุบันสำหรับข้อมูลและการเข้าถึงต่าง ๆ อย่างเช่น facebook website ผู้ใช้งานมีอิสระในการเข้าถึง แต่บางครั้งต้องระมัดระวัง เพราะ จะมีผู้ไม่หวังดีแอบทำช่องทางที่จะสามารถดักข้อมูล Account ของท่านได้ ทางเราบริษัท Gravity Game Tech เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ จึงอยากแนะแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ การป้องกันในส่วนของข้อมูล ข้อแนะนำที่ 1 – การตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก ในที่นี้จะพูดถึงรหัสผ่านขั้นที่ 1 แนะนำให้ตั้งขั้นต่ำที่ 8 ตัวอักษรเพื่อความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงในการตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย เช่น เบอร์โทรศัพท์ , ชื่อเล่นตามด้วยหมายเลข , วันเดือนปีเกิด นอกเหนือจากนี้ ตัวรหัสควรจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เป็นประจำ รวมถึงการเข้าเล่นคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของตัวท่านเองแนะนำให้เวลา login อย่ากดปุ่มจดจำไอดีของท่าน(keep)ไว้หลังจาก Login เข้าในเกม การเปิดใช้งานระบบรหัสผ่านขั้นที่ 2 (SLS) ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านได้โดยง่าย ข้อแนะนำที่ 2 – การป้องกันในส่วนของ Website เนื่องด้วย website ของเราได้มีระบบ SSL เข้ามาซึ่งเป็นเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย สำหรับการเข้ารหัสข้อมูล ระหว่างผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต และ เซิร์ฟเวอร์ โดย SSL ถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม และ มีการใช้งานทั่วโลก เพื่อป้องกันการถูกดักจับข้อมูล (Sniffer) บนโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จึงสามารถมั่นใจข้อมูลที่ทำการส่งไปยังเว็บไซต์มีความปลอดภัย เช่นข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเครื่องหมายยืนยัน SSL ได้ที่ช่อง Url website และจะขึ้นต้นด้วยคำว่า “HTTPS” (มี S) และมีรูปแม่กุญแจ เท่านั้น ข้อแนะนำที่ 3 – การป้องกันในส่วนของ Social media ในปัจจุบันการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมโดยกว้างขวาง ผู้ใช้งานควรคำนึงและกำหนดความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ในเครือข่ายดังกล่าว และไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นได้ทราบ ในทีนี้ขอยกตัวอย่างเป็นช่องทาง Facebook ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรหัสผ่านแบบ ” two factor authentication “ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้บัญชีของคุณ และทางเพจ Ragnarok Gravity Thailand ของจริงจะมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าหลังชื่อเท่านั้น (Verification Badge)

** ทั้งนี้ทางทีมงานจะไม่มีการขอ Password ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามทั้งผ่านตัวเกม Ragnarok หรือผ่านทางหนา้แฟนเพจ Ragnarok Gravity Thailand หรือ ส่งลิ้งก์ URL ที่ไม่มีเครื่องหมายความปลอดภยัแกผ่เู้ล่น **