กิจกรรม : อัตราดรอปไอเท็ม Vicious Mind x2

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 17 มิถุนายน 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) ถึง 1 กรกฎาคม 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

เงื่อนไขกิจกรรม :

เพิ่มอัตราดรอปไอเท็ม Vicious Mind ที่ดรอปจาก Memorial Dungeon Aerial Fortress *2

 


 

กิจกรรม : Honor Token *2

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 17 มิถุนายน 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) ถึง 1 กรกฎาคม 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

เงื่อนไขกิจกรรม :

เพิ่มอัตราการได้รับไอเท็ม Honor Token ที่ได้รับจาก Daily Quest ของ Episode 16.1

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *