ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

17 มิถุนายน 2064 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 1 กรกฎาคม 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Happy Poring Scroll

ราคา (450 Cash)

ม้วนคัมภีร์โปริ่งสีทองสุดอลังการ เค้าว่ากันว่าหากพบโปริ่งสีทองจะนำมาซึ่งโชคลาภ

 

Sealed Kiel Card

 

Costume Wavy Golden Angel Wings

 

Costume Tuxedo Rabbit

General Helm [1]

Golden Angel Wing [1]

 

Golden Angel Hairband

Costume Celine Ribbon

 

Costume Pope Ribbon

Dragon Killer Shadow Weapon

Plant Shadow Weapon

Angelus Shadow Weapon

Hunting Shadow Weapon

Magical Shadow Earring

Magical Shadow Pendant

Magical Shadow Weapon

Physical Shadow Earring

Physical Shadow Pendant

Physical Shadow Weapon

Piercing Shadow Box

Full SwingK 3 ea

Mana + 3 ea

Lapine Box (Malangdo Costume)

Lapine Box (Costume Enchant Stone)

Lapine Box (Shadow)

Physical Magical Mix Box

Shadow Random Option Box

[Scroll] Red Booster

[Scroll] Adrenaline Lv.5 Scroll

 


Website ROhttps://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *