• นับยอดการใช้จ่ายตาม Server ที่ใช้จ่ายเท่านั้น กรณีผู้เล่นใช้จ่ายสะสมใน Chaos Server จำนวน 3,000 CASH / และใช้จ่ายสะสมใน Loki Server อีก 2,000 CASH ผู้เล่นจะไม่ได้รับไอเทมโปรโมชั่น ใช้จ่ายสะสม 5,000 CASH
• หนึ่งไอดีเข้าร่วมได้ 1 ครั้งต่อ การสะสมใช้จ่าย ยกเว้นราคา 5,000 CASH
• ราคา 5,000 CASH สามารถเข้าร่วมได้วันละครั้งต่อไอดี
• ผู้เล่นจะได้รับของรางวัลกิจกรรมตาม Sever ที่ผู้เล่นใช้จ่าย CASH ตามเงื่อนไขกิจกรรมเท่านั้น
• การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

11 มิถุนายน 2563 เวลา 11.59 น. – 15 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59น.

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *