“ข้อกำหนดการให้บริการ”

 ยินดีต้อนรับสู่ Gravity Game Tech ข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้ เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Gnjoy ID จากบริษัทฯ Gravity Game Tech Co., Ltd. โดยจะบังคับใช้กับเกมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคล (Personal Computer Game) และเกมบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Game)

บัญชีและความปลอดภัย Gnjoy ID
 1. การสมัคร Gnjoy ID และ Ragnarok Online ID ให้เป็นไปตามวิธีการที่บริษัทฯ Gravity Game Tech Co., Ltd. ได้กำหนดไว้ หรือจะกำหนดใช้ในอนาคต
 2. ผู้ขอใช้บริการชื่อสมาชิก Gnjoy ID จะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่ Gravity Game Tech Co., Ltd. กำหนดไว้ หากทาง Gravity Game Tech Co., Ltd. ตรวจพบว่าผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทาง Gravity Game TechCo., Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการทุกกรณี
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อบังคับการใช้งาน Gnjoy ID ที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศไว้
 4. ในกรณีที่ดำเนินการถูกระงับ Gnjoy ID หรือยกเลิกให้บริการ อาทิเช่น
  1. การใช้โปรแกรมช่วยเล่น
  2. มีเจตนาหลอกลวงผู้ใช้บริการอื่นให้เกิดความเสียหาย
  3. มีกรณีพิพาทหรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการอื่น
  4. การกระทำผิดตามกฎกติกาเกี่ยวกับการเล่นเกม Ragnarok Online