📢 รายการอัปเดต วันที่ 2 มิถุนายน 2564 📢
✨ อัปเดต
 • เพิ่ม Piggybank Scroll
 • เพิ่ม NPC แลก 17Carat Diamond
  Prontera 156,89
  Morroc 146,100
  Alberta 129,60
  Geffen 106,63
  Payon 180,130
 • New Daily login ประจำเดือน มิถุนายน
🛠️ แก้ไข
 • แก้ไข ความสามารถของ item Red Flower hairband ให้ทำงานให้ถูกต้อง
 • แก้ไข คำอธิบาย Randgris Card
 • แก้ไข Costume Japanese Hair ให้แสดงผลให้ถูกต้อง
 • แก้ไข ภาษาของไอเทม Change Name Card ให้ถูกต้อง
 • แก้ไขคำอธิบาย และ ความสามารถ ของ Wedding ring ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
 • Gigantic Bow สามารถ ถอดการ์ดได้แล้ว
 • Magical Blade สามารถ ถอดการ์ดได้แล้ว
 • Heaven’s Feather & Hell’s Fire สามารถ ถอดการ์ดได้แล้ว
 • Color Scope สามารถ ถอดการ์ดได้แล้ว
 • RAG203 สามารถ ถอดการ์ดได้แล้ว
 • Death Fire สามารถ ถอดการ์ดได้แล้ว
 • Rolling Thunder สามารถ ถอดการ์ดได้แล้ว
 • Mini May สามารถ ถอดการ์ดได้แล้ว
 • Tempest สามารถ ถอดการ์ดได้แล้ว
 • End Of The Horizon สามารถ ถอดการ์ดได้แล้ว
⏱️ หมดระยะเวลา
 • นำ 1st Anniversary Scroll ออกจาก Cash shop
⏱️ เพิ่มระยะเวลา
 • ขยายเวลากิจกรรม Reset Skill / status ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 64 เวลา 05.59 น. (ก่อนปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์)

 


Website ROhttps://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Instagram : https://www.instagram.com/gravitygametech_official

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *