ระบบการวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงจะเข้ามาช่วยให้สัตว์เลี้ยงของเพื่อนๆ เติบโตขึ้นกลายเป็นมอนสเตอร์ที่เพิ่มความสามารถต่างๆที่ดีขึ้นให้กับตัวละครด้วยเช่นกันครับ

Mastering

กลายร่างจาก Poring สนิทสนม

ไอเท็มที่ต้องการ : Yggdrasil Leaf x 10 ea, Unripe Apple x 3 ea

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย Luk + 2, Cri + 1

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ Luk + 3, Cri + 1

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร Luk + 3, Cri + 2

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม Luk + 3, Cri + 3

 

Savage

กลายร่างจาก Savage Babe. สนิทสนม

ไอเท็มที่ต้องการ : Pet Food x 10, Sweet Milk x 3, Meat x 100, Feather x 50

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย Vit + 1, MaxHP + 50

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ Vit + 2, MaxHP + 50

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร Vit + 2, MaxHP + 100

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม Vit + 2, MaxHP + 200

 

Grand PecoPeco

กลายร่างจาก Peco Peco. สนิทสนม

ไอเท็มที่ต้องการ : Pet Food x 10, Fatty Chubby Earthworm x 3, Peco Peco Feather x 300, Peco Peco Card x 1, Mastela Fruit x 10

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย MaxHP + 150

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ MaxHP + 200

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร MaxHP + 300

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม MaxHP + 400

 

High Orc

กลายร่างจาก Orc Warrior. สนิทสนม

ไอเท็มที่ต้องการ : Orc Trophy x 3, Orcish Sword x 1, Orcish Voucher x 500, Cigarette x 1, Orc Warrior Card x 1

Pet Bonus

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับไม่คุ้นเคยหรือเขินอาย Atk + 10

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับปกติ Atk + 15

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับเป็นมิตร Atk + 20

หากความสัมพันธ์อยู่ระดับสนิทสนม Atk + 25

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *