ระยะเวลากิจกรรม

 23 มิถุนายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) ถึง 7 กรกฎษคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 

รายละเอียดกิจกรรม

ในช่วงเวลากิจกรรม เควสป้าย Eden ของเลเวล 1-99 จะเพิ่มของรางวัลค่าประสบการณ์ขึ้นอีก 100% 

และ เควสป้าย Eden ของเลเวล 100-140 จะเพิ่มของรางวัลค่าประสบการณ์ขึ้นอีก 20%

 

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *