ระบบ Enchant Item Geffen Magic Tournament

อัพเดทคอนเทนท์ใหม่สำหรับดันเจี้ยน Geffen Magic Tournament 
ให้คุณได้เสริมความแข็งแกร่งได้ด้วยยระบบ Enchant 

ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการ Enchant หากมีวัตถุดิบเพียงพอจะสามารถ Enchant ได้ตลอด

ขั้นอัพเกรดหรือการ์ดที่ติดตั้งอยู่จะไม่สูญหายหลังการ Enchant

สามารถใช้งานสุ่มความสามารถได้ด้วยการกดใช้งาน วัตถุดิบไอเท็ม ได้เลย!

 


 

1. ชุดเกราะและเครื่องประดับสามารถเพิ่มความสามารถได้โดยการใช้ Geffen Magic Armor Order Form และ Geffen Magic Accessory Order Form

โดยมีเงื่อนไขการ Enchant ดังนี้

วัตถุดิบที่ใช้ในการ Enchant ไอเท็มที่สามารถ Enchant ได้ ค่าธรรมเนียม
Geffen Magic Armor Order Form (สำหรับชุดเกราะ) Geffen Magic Robe
Anti-Magic Suit
Geffen Magic Tournament Coin 100 ea
Geffen Magic Accessory Order Form (สำหรับประดับ) Magic Intensifier Ring
Physical Enhancer Ring
Geffen Magic Tournament Coin 100 ea

 

 

ตาราง Enchant ความสามารถ Geffen Magic Armor Order Form (สำหรับชุดเกราะ)

 

Enchant Slot Enchant List สุ่มค่า
Enchant ช่อง 1 STR 1-4
INT 1-4
VIT 1-4
LUK 1-4
AGI 1-4
DEX 1-4
Max HP% 3-5
Max SP% 3-5
Enchant ช่อง 2 เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู HP% 50-100
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู SP% 50-100
Hit 15-30
Flee 15-30
DEF 20-60
MDEF 5-10
เพิ่มผลของสกิล Heal % 5-10
ได้รับผลของ Heal แรงขึ้น % 5-10
ลดระยะเวลาร่าย % 5-10
ไม่สามารถทำลายได้ x
ชุดเกราะเปลี่ยนเป็นธาตุ Water ถาวร x
ชุดเกราะเปลี่ยนเป็นธาตุ Wind ถาวร x
ชุดเกราะเปลี่ยนเป็นธาตุ Shadow ถาวร x
ชุดเกราะเปลี่ยนเป็นธาตุ Earth ถาวร x
ชุดเกราะเปลี่ยนเป็นธาตุ Fire ถาวร x

ตาราง Enchant ความสามารถ Geffen Magic Accessory Order Form (สำหรับประดับ)

Enchant Slot Enchant List สุ่มค่า
Enchant ช่อง 1 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (ลดดีเลย์ % หลังการโจมตี) 3-5
ลดเวลาร่าย % 5-8
เพิ่ม  Critical Damage % 5-8
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Fire % 3-5
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Water % 3-5
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Wind % 3-5
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Earth % 3-5
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีทุกธาตุ (ยกเว้นธาตุ Neutral) % 1-3
ลดปริมาณ SP ที่ใช้ Skill % 3-5
MHP% 1-3
MSP% 1-3
ATK % 1-3
MATK % 1-3
Enchant ช่อง 2 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (ลดดีเลย์ % หลังการโจมตี) 3-5
ลดเวลาร่าย % 5-8
เพิ่ม  Critical Damage % 5-8
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Fire % 3-5
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Water % 3-5
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Wind % 3-5
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีธาตุ Earth % 3-5
เพิ่มความทนทานจากการโจมตีทุกธาตุ (ยกเว้นธาตุ Neutral) % 1-3
ลดปริมาณ SP ที่ใช้ Skill % 3-5
MHP% 1-3
MSP% 1-3
ATK % 1-3
MATK % 1-3

2. อาวุธสามารถเพิ่มความสามารถได้โดยการใช้ Gray Abrasive (Physical, Magical, Range)

โดยมีเงื่อนไขการ Enchant ดังนี้

วัตถุดิบที่ใช้ในการ Enchant ไอเท็มที่สามารถ Enchant ได้ ค่าธรรมเนียม
 Gray Abrasive (Physical) Thanos Sword
Thanos Great Sword
Thanos Spear
Thanos Long Spear
Thanos Dagger
Thanos Katar
Thanos Knuckle
Thanos Hammer
Thanos Axe
Thanos Whip
Thanos Violin
Grey Shard 50 ea
 Gray Abrasive (Magical) Thanos Two-Handed Sword
Thanos Staff
Thanos Dagger
Thanos Sword
Thanos Violin
Thanos Whip
Grey Shard 50 ea
 Gray Abrasive (Range) Thanos Bow
Thanos Whip
Thanos Violin
Thanos Sword
Thanos Great Sword
Thanos Spear
Thanos Long Spear
Thanos Katar
Thanos Knuckle
Thanos Hammer
Thanos Axe
Grey Shard 50 ea

ตาราง Enchant ความสามารถ Gray Abrasive (Physical)

Enchant Slot Enchant List สุ่มค่า
Enchant ช่อง 1 เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Neutral % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Water % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Fire % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Earth % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Wind % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Poison % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Holy % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Shadow % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Ghost % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Undead % 1-20
ลบการลงโทษเกี่ยวกับขนาดของอาวุธ x
เพิ่ม ASPD 1
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (ลดดีเลย์ % หลังการโจมตี) 5-10
อาวุธเปลี่ยนเป็นธาตุ Holy ถาวร x
อาวุธเปลี่ยนเป็นธาตุ Shadow ถาวร x
อาวุธเปลี่ยนเป็นธาตุ Water ถาวร x
อาวุธเปลี่ยนเป็นธาตุ Wind ถาวร x
อาวุธเปลี่ยนเป็นธาตุ Fire ถาวร x
อาวุธเปลี่ยนเป็นธาตุ Earth ถาวร x
Enchant ช่อง 2 เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Undead 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Plant 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Insect 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Fish 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์ประเภททั่วไป 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์ประเภทบอส 1-20
ATK % 3-5
เพิ่ม Critical Damage % 5-20
อาวุธไม่สามารถถูกทำลายได้ x

ตาราง Enchant ความสามารถ Gray Abrasive (Magical)

Enchant Slot Enchant List สุ่มค่า
Enchant ช่อง 1 เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Neutral % 1-20
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Water % 1-20
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Fire % 1-20
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Earth % 1-20
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Wind % 1-20
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Poison % 1-20
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Holy % 1-20
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Shadow % 1-20
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Ghost % 1-20
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Undead % 1-20
ลดระยะเวลาร่าย % 5-10
เพิ่มผลของสกิล Heal % 5-10
ลดปริมาณ SP ที่ใช้ Skill % 5-10
ลดดีเลย์หลังการใช้ Skill % 1-5
Enchant ช่อง 2 เพิ่ม Magical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless 1-20
เพิ่ม Magical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Undead 1-20
เพิ่ม Magical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute 1-20
เพิ่ม Magical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Plant 1-20
เพิ่ม Magical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Insect 1-20
เพิ่ม Magical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Fish 1-20
เพิ่ม Magical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel 1-20
เพิ่ม Magical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon 1-20
เพิ่ม Magical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon 1-20
เพิ่ม Magical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human 1-20
เพิ่ม MagicalDamage % ต่อมอนสเตอร์ประเภททั่วไป 1-10
เพิ่ม Magical Damage % ต่อมอนสเตอร์ประเภทบอส 1-10
MATK % 3-7
ลดระยะเวลาร่าย % 5-10

ตาราง Enchant ความสามารถ Gray Abrasive (Range)

Enchant Slot Enchant List สุ่มค่า
Enchant ช่อง 1 เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Neutral % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Water % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Fire % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Earth % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Wind % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Poison % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Holy % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Shadow % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Ghost % 1-20
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Undead % 1-20
ลบการลงโทษเกี่ยวกับขนาดของอาวุธ x
เพิ่ม ASPD 1
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (ลดดีเลย์ % หลังการโจมตี) 5-10
เพิ่ม Physical Damage ระยะไกล % 5-10
อาวุธไม่สามารถถูกทำลายได้ x
Enchant ช่อง 2 เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Undead 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Plant 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Insect 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Fish 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human 1-20
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์ประเภททั่วไป 1-10
เพิ่ม Physical Damage % ต่อมอนสเตอร์ประเภทบอส 1-10
ATK % 3-7
เพิ่ม Critical Damage % 5-20

 


 

Bonus Tip!

สามารถใช้ Grey Shard 10,000 ea ในการแลก Knight Sakray Card ได้

 

 


รายละเอียดไอเท็มใหม่! 

 

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *