ระยะเวลาโปรโมชั่น : 22 ธันวาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) –  12 มกราคม 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 

 


(Limited) HD Bradium Box


 

(Limited) HD Carnium Box


 

(Limited) HD Oridecon Box


 

(Limited) HD Elunium Box

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *