อัปเดตเพิ่ม Item Dusk Illusion Resonance Stone และ Dawn Illusion Resonance Stone  ซึ่งหินทั้งสองชนิดสามารถใช้เพื่อเพิ่ม Option ให้แก่อาวุธ Illusion ได้

 Dusk Illusion Resonance Stone ให้ Option ประเภท (Physical) 

Dawn Illusion Resonance Stone ให้ Option ประเภท (Magical) 

รายชื่ออาวุธที่สามารถให้ Option ได้
Image Illusion Bazerald [2] Image Illusion Long Mace [2]
Image Illusion Butcher [2] Image Illusion Huuma Fluttering Snow [2]
Image Illusion Gold Lux [2] Image Illusion Combo Battle Glove [2]
Image Illusion Infiltrator [2] Image Illusion Spectral Spear [1]
Image Illusion War Axe [2] Image Illusion Staff of Bordeaux [2]
Image Illusion Immaterial Sword [2] Image Illusion Moonlight Dagger [1]
Image Illusion Iron Driver [2] Image Illusion Hunter Bow [2]
Image Illusion Pole Axe [2] Image Illusion Tablet [2]
Image Illusion Apocalypse [2] Image Illusion Gate Keeper-DD [2]
Image Illusion Ballista [2] Image Illusion Counter Dagger [2]
Image Illusion Wing Shuriken [2] Image Illusion Survivor’s Staff [2]
Image Illusion Wizardry Staff [2] Image Illusion Tae Goo Lyeon [2]

* การ Option ด้วย Dusk Illusion Resonance Stone (Physical) และ Dawn Illusion Resonance Stone (Magical) จะเป็นการสุ่ม Option 1~2 ช่อง

โดยช่องที่ 1 จะมีโอกาสสำเร็จแน่นอน และช่องที่ 2 จะมีโอกาสในการ Option สำเร็จ

โดยหินทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถซื้อ หรือแลกได้จาก NPC Illusion Merchant ที่อยู่ที่พิกัด /navi prontera 88/113 ในราคา 2,000,000 Zeny หรือ 10 Illusion Stone


 

Dusk Illusion Resonance Stone (Physical)
Enchant Slot 1 Enchant Slot 2
ATK + 5 ~ 30 FLEE + 5 ~ 30
ATK % + 1% ~ 3% เพิ่ม Critical Damage % + 1% ~ 5%
MHP + 100 ~ 1500 เพิ่มความเร็วในการโจมตี (ลดดีเลย์ % หลังการโจมตี) + 1% ~ 10%
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Earth % + 1% ~ 5% เพิ่ม Physical Damage ระยะไกล % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Fire % + 1% ~ 5% เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Ghost % + 1% ~ 5% เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Holy % + 1% ~ 5% เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Neutral % + 1% ~ 5% เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Poison % + 1% ~ 5% เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Shadow % + 1% ~ 5% เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Fish % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Undead % + 1% ~ 5% เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Water % + 1% ~ 5% เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Insect % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Physical Damage ต่อศัตรูธาตุ Wind % + 1% ~ 5% เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Plant % + 1% ~ 5%
ลดปริมาณ SP ที่ใช้ Skill % 1% ~ 10% เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Undead % + 1% ~ 5%
ลดดีเลย์หลังการใช้ Skill % – 1% ~ 5%
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูขนาดใหญ่ % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูขนาดกลาง % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูขนาดเล็ก % + 1% ~ 5%

 

Dawn Illusion Resonance Stone (Magical)
Enchant Slot 1 Enchant Slot 2
Matk + 5 ~ 50 ลดปริมาณ SP ที่ใช้ Skill % 1% ~ 10%
Matk % + 1% ~ 3% FLEE + 5 ~ 30
MHP + 100 ~ 1500 เพิ่มผลของสกิล Heal % + 3% ~ 15%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Earth % + 1% ~ 10% เพิ่มความเร็วในการโจมตี (ลดดีเลย์ % หลังการโจมตี) + 1% ~ 10%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Fire % + 1% ~ 10% เพิ่ม Magical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Ghost % + 1% ~ 10% เพิ่ม Magical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Brute % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Holy % + 1% ~ 10% เพิ่ม Magical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Neutral % + 1% ~ 10% เพิ่ม Magical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demon % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Poison % + 1% ~ 10% เพิ่ม Magical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Dragon % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Shadow % + 1% ~ 10% เพิ่ม Magical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Fish % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Undead % + 1% ~ 10% เพิ่ม Magical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Water % + 1% ~ 10% เพิ่ม Magical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Insect % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูธาตุ Wind % + 1% ~ 10% เพิ่ม Magical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Plant % + 1% ~ 5%
ลดระยะเวลาร่าย % 1% ~ 15% เพิ่ม Magical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Undead % + 1% ~ 5%
ลดดีเลย์หลังการใช้ Skill % – 1% ~ 5%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูขนาดใหญ่ % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูขนาดกลาง % + 1% ~ 5%
เพิ่ม Magical Damage ต่อศัตรูขนาดเล็ก % + 1% ~ 5%

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *