📢 รายการอัพเดต วันที่ 10 สิงหาคม 2566 📢

 

✨ Update

  •   Special Devil Mail Exchange Machine Update  (Click)

 

✨ กิจกรรม

  • เปิด NPC ROS Shop ( /navi morocc 160/144 )

ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566 – 17 สิงหาคม 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายการของรางวัล ราคา
2023 ROS Scroll ROS Event Ticket 10ea
Costume ROS Helm ROS Event Ticket 2,000ea
RWC 2010 Indonesia [1] ROS Event Ticket 1,000ea
Costume ROS Coat ROS Event Ticket 3,000ea

 

✨ รายการแก้ไข

  • แก้ไขให้ Cookie Card Drop แล้ว มีแสง/เสียงเตือน
  • แก้ไขการทำงานของ Stella Blessing และ [Not for sale] Stella Blessing ให้ทำงานให้ถูกต้อง
  • แก้คำอธิบาย Tengu Scroll ให้ถูกต้อง
  • แก้ sprite Record of Thief 2 / [Not for Sale]Record of Thief 2 ให้ถูกต้อง
  • แก้คำอธิบาย Electric Fox-OS ให้ถูกต้อง
  • แก้ไขคำอธิบาย Temporal Transcendent Shadow Armor ให้ถูกต้อง

➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *