📢รายการอัปเดต วันที่ 17 มีนาคม 2565📢

✨ Update

 • Butterfly Collection Scroll (Link)
 • EXCHANGE MACHINE UPDATE (Link)
 • UPDATE! Lapine Box February (Malangdo Costume) (Link)
 • ประกาศสายการแข่งขัน PVP Arena 11 vs 11 (Link)

 

✨ แก้ไข

 • แก้ไขคำอธิบาย ไอเทม
  Alive Ten Gallon Hat of Flame [1]

  Bijou Card
  Supplement Part Str
  Supplement Part Str [1]

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *