📢รายการอัปเดต วันที่ 21 ตุลาคม 2564📢

✨ Update

 • Update Holgren’s Shadow Smelting Hammer (October) (รายละเอียด คลิก)
 • New ! Cash Shop Update (รายละเอียด คลิก)
 • Flash Sale : (Limited) Silvervine Package (Stone Box15) (รายละเอียด คลิก)
 • New Card Update (รายละเอียด คลิก)
 • Trick or Treat Scroll (รายละเอียด คลิก)

 

✨  แก้ไข

 • แก้ไขคำอธิบายของสกิล Impositio Manus ให้ถูกต้อง
 • แก้ไขคำอธิบาย Royal Guard Shadow Weapon
 • แก้ไขคำอธิบาย Royal Guard Shadow Shield
 • แก้ไขคำอธิบาย Royal Guard Necklace
 • แก้ไขคำอธิบายของ ออปชั่น Special int ให้ถูกต้อง
 • แก้ไขคำอธิบายของ ออปชั่น Special Vit ให้ถูกต้อง
 • แก้ไขคำอธิบายของ ออปชั่น Special Dex ให้ถูกต้อง
 • แก้ไขคำอธิบายของ ออปชั่น Special Str ให้ถูกต้อง
 • แก้ไขคำอธิบายของ ออปชั่น Special Agi ให้ถูกต้อง
 • แก้ไขคำอธิบายของ ออปชั่น Special Luk ให้ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหาตัวละครที่เควสทำเควสฮาโลวีนปี 2020 แล้วไม่สามารถทำเควสปี 2021 ได้
 • แก้ไขคำอธิบาย Shadow Chaser Stone (Garment) ให้ถูกต้อง

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *