รายการอัปเดตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

 

Promotion

 • Gachapon Item – Red Blood Scroll (ไข่สีชาด) ถูกเพิ่มลงใน Cash Shop
 • Flash Sales – Limit Power Booster Package ถูกเพิ่มลงใน Cash Shop

 

Updates and Fixed Cases 

 • Lapine Box System (หาได้จาก Red Blood Scroll)
 • New Malangdo Costume
 • Costume Enchant Stone Version 8
 • Memorial Dungeon Great Demon Baphomet (Fixed)
 • Quest Giant Majestic Goat
 • เพิ่มระบบ Enchant Effect ที่ NPC Aver De Dosh
 • เพิ่้มระบบ ลบ Enchant Effect ที่ npc Gurgio Gurma
 • แก้ไขคำอธิบาย ของ item : Geffen Magic Robe ให้ถูกต้อง
 • แก้ไขคำอธิบาย ของ item : Peuz’s Plate ให้ถูกต้อง
 • แก้ไขคำอธิบาย ของ item : Piece of Angent Skin ให้ถูกต้อง
 • แก้บัค สกิล Cart Terminator ที่ โจมตีศัตรูไม่โดน

 Others

 • สิ้นสุดกิจกรรม ลอยกระทง
 • สิ้นสุดกิจกรรม ล่าท้าผี
 • สิ้นสุดการขาย Mad Bunny Scroll ภายใน Cash Shop
 • นำ item costume ออก 5 ชิ้น (Sun Flower, Whisper Mask, Hill Wind Mask, Survive Orb เเละ CD In Mouth)

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *