📢 รายการอัพเดต วันที่ 28 มีนาคม 2567 📢

 

✨ Update

 • Malangdo Costume Update Limited 7 Days (Click)

✨ Event

 • Richard Rate Up Event [21 Mar ~ 4 Apr] (Click)

 • Ragnarok Real World Experience อัปเดตเพิ่มของรางวัล จุใจคอเกมRO~ (Click)

 • วิธีการใช้งาน Booster Pack Ticket : Ragnarok Real World Experience (Click)

 

⚙️ รายการเพิ่มเติม 

 • ดำเนินการจัดส่ง Free Cash จาก Promotion RO Land Booth รอบวันที่ 20 มีนาคม – 24 มีนาคม 2567

 

🛠️ รายการแก้ไข

 • แก้ไขแผนที่ดังต่อไปนี้ ba_maison, ba_in01, ba_lib ให้ไม่สามารถใช้คำสั่ง /memo ได้ (ตัวละครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ทั้งหมดจะถูกเคลื่อนย้ายกลับมาที่ prontera และ บันทึก memo ที่ถูกบันทึกไว้จะถูกลบออก)
 • แก้ไขกิมมิคของดันเจี้ยน Restricted Zone 2 ให้ Guardian Parts ทำงานตามปกติ
 • แก้ไขให้สกิล Power กลับมาทำงานตามปกติ
 • แก้ไขคำอธิบายสกิล Madogear License เพิ่มส่วนคำอธิบาย “สกิลประเภทปลด (Strip) อุปกรณ์”
 • แก้ไขให้สกิล Greed กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 • แก้ไขเพิ่ม BGM ที่หายไปของ Content 17.2
 • แก้ไข Visual Effect สกิล Demonic Evil Land

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *