📢 รายการอัพเดต วันที่ 8 มิถุนายน 2566 📢

 

✨ Update

  • Malangdo Costume Update ! (Click)

  • Costume Enchant Stone Box 20 (Click)

  • Flash Sale Owl Duke Scroll (Click)

✨ กิจกรรม

  • Ragnarok 3rd Anniversary Event | Adventure of Throne (Click)

✨ รายการแก้ไข

  • เนื่องจากเกิดปัญหาในส่วนของ Clan Reward ทำให้ทุกแคลน Clan Reward 10 ชิ้น เท่ากันทุกแคลน ดังนั้นทีมงานได้เพิ่มของรางวัลในส่วนที่ขาดไปในคะแนน Donate ทดแทน แคลนละ 260 เหรียญ

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum

➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *