อัปเดต Rebalance Cooking System หรือระบบทำอาหารภายในเกม

เพิ่มคุณสมบัติและปรับวัตถุดิบสำหรับอาหารบางรายการ

 

นักผจญภัยสามารถอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเควสทำอาหารได้ที่นี่

เควสทำอาหาร Cooking Quest


Rebalance Cooking System

เพิ่มอาหารใหม่ และปรับปรุงอาหารเดิม

1. ปรับน้ำหนักของอาหารทั้งหมด

 • น้ำหนักของอาหารทั้งหมดที่เพิ่ม Status ทุกเลเวล ถูกปรับเป็น 5

 

2. ปรับจำนวนวัตถุดิบของอาหารทั้งหมด

 • หากมีวัตถุดิบที่ต้องการมากกว่า 1 ea จะถูกปรับเหลือแค่ 1 ea หากเดิมต้องการแค่ 1 ea อยู่แล้ว จะไม่เปลี่ยนแปลง
 • แก้ไขในคำอธิบายเกี่ยวกับจำนวนของ Cookbook01~10 

 

3. ปรับปริมาณการฟื้นฟูในแต่ละระดับอาหาร

 • อาหารเลเวล 1 : ฟื้นฟู hp 100
 • อาหารเลเวล 2 : ฟื้นฟู hp 180
 • อาหารเลเวล 3 : ฟื้นฟู hp 220
 • อาหารเลเวล 4 : ฟื้นฟู hp 260
 • อาหารเลเวล 5 : ฟื้นฟู hp 300
 • อาหารเลเวล 6 : ฟื้นฟู hp 340
 • อาหารเลเวล 7 : ฟื้นฟู hp 380
 • อาหารเลเวล 8 : ฟื้นฟู hp 420
 • อาหารเลเวล 9 : ฟื้นฟู hp 460
 • อาหารเลเวล 10 : ฟื้นฟู hp 500

 

4. เพิ่มอาหารชนิดใหม่ 6 ชนิด

เพิ่ม Level Dishes ชุดอาหารที่เกิดจากการรวมอาหารต่างๆเข้าด้วยกัน เพิ่ม All Stat และได้รับการฟื้นฟูตามแต่ละระดับ Level

 

Level 5 Dishes

อาหารนานาชนิด Lv.5 ที่ช่วยทำให้ All Stat + 5

ฟื้นฟู : hp 5% sp 5%

น้ำหนัก : 5 ราคา : 0

Lutie’s Cookie Steamed Bat In Pumpkin Grilled Bun Mastela Wine Green Salad Fried Scorpion
STR + 5 AGI + 5 VIT + 5 INT + 5 DEX + 5 LUK +5

สามารถตรวจสอบสูตรอาหารได้ที่ Cookbook05


Level 6 Dishes

อาหารนานาชนิด Lv.6 ที่ช่วยทำให้ All Stat + 6

ฟื้นฟู : hp 6% sp 6%

น้ำหนัก : 5 ราคา : 0

Shining Meat Chili Prawn Soup Bitter Herbal Tea Red Mushroom Wine Peach Cake Great Fortune Soup
STR + 6 AGI + 6 VIT + 6 INT + 6 DEX + 6 LUK +6

สามารถตรวจสอบสูตรอาหารได้ที่ Cookbook06


Level 7 Dishes

อาหารนานาชนิด Lv.7 ที่ช่วยทำให้ All Stat + 7

ฟื้นฟู : hp 7% sp 7%

น้ำหนัก : 5 ราคา : 0

Whole Barbecue Steamed Alligator with Vegetable Sumptuous Feast Special Royal Jelly Herbal Tea Soul Haunted Bread Assorted Shish Kebob
STR + 7 AGI + 7 VIT + 7 INT + 7 DEX + 7 LUK +7

สามารถตรวจสอบสูตรอาหารได้ที่ Cookbook07


Level 8 Dishes

อาหารนานาชนิด Lv.8 ที่ช่วยทำให้ All Stat + 8

ฟื้นฟู : hp 8% sp 8%

น้ำหนัก : 5 ราคา : 0

Bear Paw Special Spicy Curry Large Leaf Combo Royal Tea Special Toast Strawberry Rice Ball
STR + 8 AGI + 8 VIT + 8 INT + 8 DEX + 8 LUK +8

สามารถตรวจสอบสูตรอาหารได้ที่ Cookbook08


Level 9 Dishes

อาหารนานาชนิด Lv.9 ที่ช่วยทำให้ All Stat + 9

ฟื้นฟู : hp 9% sp 9%

น้ำหนัก : 5 ราคา : 0

Vein Saloon Special Sausage Dragon Soup Tristan 12 years Heaven Fruit Juice Bloody Soda
STR + 9 AGI + 9 VIT + 9 INT + 9 DEX + 9 LUK +9

สามารถตรวจสอบสูตรอาหารได้ที่ Cookbook09


Level 10 Dishes

อาหารนานาชนิด Lv.10 ที่ช่วยทำให้ All Stat + 10

ฟื้นฟู : hp 10% sp 10%

น้ำหนัก : 5 ราคา : 0

Tongue Special Steam Scorpion Undead Soup Breath of Dragon Cocktail Herb Camilia Wine Nine Tail Meal
STR + 10 AGI + 10 VIT + 10 INT + 10 DEX + 10 LUK +10

สามารถตรวจสอบสูตรอาหารได้ที่ Cookbook10


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *