New Upgrade

ระบบอัพเกรดอาวุธ เวอรชั่นใหม่

โดยระบบการตีบวกไอเทมแบบใหม่นั้นจะบอกอัตตราความสำเร็จทั้งในแต่ละระดับ

โดยไอเทมปะเภทชุดเกราะ การอัพเกรดระดับ 1-10 จะใช้ไอเทม Elunium  ระดับ 11-20 จะใช้ไอเทม Carnium

หากเป็นประเภทอาวุธการอัพเกรด ระดับ 1-10 ของอาวุธเลเวล 3 ขึ้นไปจะใช้ Oridecon ระดับ 11-20 จะใช้ไอเทม Bradium

Carnium และ Bradium สามารถแลกกับ NPC Austri ได้

  • Elunium จำนวน 3 ก้อน และเงินนวน 50,000z จะได้รับ Carnium
  • Oridecon จำนวน 3 ก้อน และเงินนวน 50,000z จะได้รับ Bradium

You might also enjoy: