ขั้นตอนเเละวิธีการเติมเงิน : สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ (Click !)

 

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ –  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:59 น. (เท่านั้น)

 

  • เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์) – 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:59น. ครบยอดสะสม 100,000 CASH จะได้รับไอเทมโปรโมชั่นทุกระดับ
  • กรณีผู้เล่นใช้จ่ายสะสมตามระยะเวลาโปรโมชั่น 500,000 CASH (เกิน 100,000 CASH/ID) ผู้เล่นจะได้รับกล่องโปรโมชั่นเพียง 1 ครั้งต่อรอบ เท่านั้น / นับยอดจาก ID
  • 1 ID ต่อการเข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น หมายความว่า 1 ID สามารถรับไอเทมโปรโมชั่นได้เพียง Server เดียวเท่านั้น
  • กรณีผู้เล่นใช้จ่าย Server Thor 1,000 CASH แล้วภายในช่วงเวลาโปรโมชั่นดังกล่าวใช้จ่ายเพิ่มอีก 49,000 CASH ใน Server Chaos ผู้เล่นจะไม่ได้รับ Item promotion 50,000 CASH
  • ไม่นับยอดรวมการใช้จ่ายของทุก Server/การใช้จ่ายนับเพียง Server เดียวจากยอดสะสมที่สูงที่สุดในเซิฟเวอร์ นั้น ๆ ***
  • ผู้เล่นจะได้รับ Promotion Item ผ่านทาง Rodex วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 (หลังปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)
  • ** งานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *