ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

10 พฤศจิกายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 24 พฤศจิกายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Punishment Scroll

วัวกระทิงและสีแดงเป็นของที่มักจะมาคู่กันแสดงถึงความดุดันกล้าที่จะท้าจนกับทุกสิ่งที่ขวางทาง

เหมือนกับไข่ใบนี้ที่จะมอบของให้คุณสามารถพุ่งชนได้ทุกสิ่ง

ราคา 450 Cash

 


Special Head Bull Brooch Exchange


Sealed Card


Brooch of Matador


Diabolus Wing


Fatalist


Crimson Rose [2]


Sigrun’s Wing


Costume Aura of Scarlet


Costume Aura of Red


Menace Shadow Armor


Menace Shadow Shield


Menace Shadow Shoes


Arm Shadow Weapon


Arm Shadow Pendant


Arm Shadow Earring


Cannon Cart Shadow Weapon


Cannon Cart Shadow Pendant


Cannon Cart Shadow Earring


Holgren’s Shadow Smeltiong Hammer


Shadow Random Option Box


Class Shadow Cube


Lapine Box (Costume Enchant Stone)


Lapine Box (Shadow)


Lapine Box (Malangdo Costume)


Blacksmith Blessing


10Suprem Battle Pill Box


10Battle Pill Box


[Scroll] Power Booster


[Scroll] Unlimited Drink


[Scroll] Red Booster


ไอเท็ม Nor for Sale ในกาชานี้

[Not for Sale] Brooch of Matador


[Not for Sale] Diabolus Wing


[Not For Sale] Fatalist


[Not For Sale] Crimson Rose


[Not For Sale] Sigrun’s Wing➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *