📢 รายการอัปเดต วันที่ 10 มิถุนายน 2564 📢

✨Update
New Malangdo Costume
– Costume Three Rabbits Ribbon
– Costume Bear Backpack
– Costume Smiling Eyes
– Costume Baseball Cap
– Costume Beachball
นำออก
– Costume AFK HAT
– Costume Angola
– Costume Nut Cracker
– Costume Blinking Blue Eyes
– Costume Popping Poring Aura

เพิ่มกล่อง Enchant stone box 13
อัพเดท Lapine Box (Malangdo Costume)
อัพเดท Lapine Box (Shadow)
อัพเดท Lapine Box (Costume Enchant Stone)

เพิ่ม NPC สำหรับ Warp เข้า ปราสาท สำหรับ Guild SE

🛠️แก้ไข
– Kades Card ถอดการ์ด้วย Sillit Pong Bottle ได้แล้ว
– Nightmare Amon Ra Card ถอดการ์ด้วย Sillit Pong Bottle ได้แล้ว
– Gambler Seal แก้ไขคำอธิบายให้ถูกต้อง
– Red Flower Hairband แก้ไขคำอธิบายให้ถูกต้อง

⏱️หมดเวลา
กิจกรรม Reset Skill / restatus
กิจกรรม monster spotlight [Monster:Demi-human]

⏱️กิจกรรมใหม่
กิจกรรม monster spotlight [Monster:Fromless]

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Instagramhttps://www.instagram.com/gravitygametech_official

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *