📢 รายการอัปเดต วันที่ 11 สิงหาคม 2564 📢

✨ Update
๐ Update Card Faceworm’s Nest ,The Memory Of Sarah (รายละเอียดคลิก)
– Faceworm Queen Card
– Faceworm Card
– Dark Faceworm Card
– Faceworm Larva Card
– Faceworm Egg Card
– Irene High Elder Card
– Payon Soldier Card
๐ เพิ่ม Gold Saint Scroll ลงใน Cash shop (รายละเอียดคลิก)
๐ สิ้นสุดกิจกรรม Popcorn Festival , ลบไอเท็มกิจกรรม Popcorn Festival

๐ แจกไอเท็ม Costume Purificatory Mask ความสามารถจะถูกลบออกเมื่อสิ้นสุดเวลากิจกรรม

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *