📢 รายการอัปเดต วันที่ 24 มิถุนายน 2564 📢

🛠️ แก้ไข
– แก้ไขคำอธิบาย ของ Sniper Stone (middle)
– แก้ไข คำอธิบาย ของ Sura Stone(Garment)
– แก้ไขคำอธิบาย ของ Felrock’s Clock
– แก้ไข คำอธิบายเวลากด Buff เพิ่ม exp ให้ถูกต้อง
-Time holder Card สามารถ ใช้ Sillit Pong ถอดการ์ดได้แล้ว
– แก้ไข PvP map morroc ที่บางครั้งมีโอกาส เกิดใน จุดที่ไม่สามารถ ขยับได้ ให้เป็นปกติ
Doram
– แก้ไข Skill Tree(alt+s) ของ Baby doram ให้ถูกต้อง
– แก้ไข Doram เมื่อสวมใส่ Costume Big black Cat ให้สามารถเข้าเล่นได้แล้ว
– แก้ไข Doram ที่ทำ Quest เปลี่ยนทรงผม ให้สามารถเข้าเล่นได้แล้ว
– แก้ไข เมื่อ Doram LV175 ให้ แสดง Aura ให้ถูกต้อง
– แก้ไข เมื่อ Doram Lv160 จะแสดง Exp ให้ถูกต้อง
⏱️ หมดระยะเวลา
– ลบ effect item Costume Cow hat
– ลบ effect item Costume Tree Sprout
– สิ้นสุดกิจกรรม ครบรอบ 1 ปี ทั้งหมด
– สิ้นสุดกิจกรรม Monster spotlight v2

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *