✨ รายการ Update
🛠️ รายการแก้ไข
  • แก้ไข การทำงานของตารางอัพสกิล Rebellion ให้ทำงานให้ถูกต้อง
  • Noble Cross สามารถถอดการ์ดได้แล้ว
  • Old parasol สามารถถอดการ์ดได้แล้ว
  • แก้ไขคำอธิบาย ของ Q-pet INCUBUS
  • แก้ไขคำอธิบาย Arch Bishop Ring
⏱️ สิ้นสุดระยะเวลา
  •  ลบความสามารถ Costume Rainbow Wing Ears

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *