รายการอัปเดตวันที่ 15 ตุลาคม 2563

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

 

🌟 Memorial Dungeon

 • Geffen Magic Tournament
 • Cursed Swordsman (Ghost Palace)
 • Devil Tower (รายละเอียด คลิก)

🌟 Update Card

 • Update Card ทั้ง 48 ใบ (รายละเอียด คลิก)

🌟 Cash Shop

 • Update New UI Cash Shop
 • Kachua’s Secret Box (รายละเอียด คลิก)

🌟 Guild Storage , Dungeon Guild

 • เปิดใช้งานระบบคลังกิล และดันเจี้ยนกิลด์

🌟 Event

 • [Start]New Character (รายละเอียด คลิก)
 • [Start]Comeback User (รายละเอียด คลิก)
 • [Start]Lv up 99 (รายละเอียด คลิก)
 • [Start]Exp Up 50% (15 ตุลาคม 2563 – 29 ตุลาคม 2563)

🌟 Promotion

 • Spend Promotion October (รายละเอียด คลิก)
 • Flash Sale (รายละเอียด คลิก)

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *