📢 รายการอัปเดต วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 📢
✨ อัปเดต
1st Anniversary Scroll ลง cash shop รายละเอียด คลิกที่นี่
⚙️ แก้ไข
Costume Poring Jar สามารถแลกเปลี่ยนได้
⏱️ หมดเวลา
Oriental Scroll ถูกนำออกจาก cash shop

Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Instagram : https://www.instagram.com/gravitygametech_official

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *