ประกาศผล Loading Screen Fanart Contest 2021

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

• ของรางวัล •

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

1.Guarantee Armor 11Up 1 ea  2.Guarantee Weapon 11Up 1 ea  3.พวงกุญแจ Ragnarok  1 set

รางวัลอันดับที่ 2

1.Guarantee Armor 9Up 1 ea  2.Guarantee Weapon 9Up 1 ea  3.พวงกุญแจ Ragnarok  1 set

รางวัลอันดับที่ 3

1.Guarantee Armor 8Up 1 ea  2.Guarantee Weapon 8Up 1 ea  3.พวงกุญแจ Ragnarok  1 set

 

 

• ของรางวัลปลอบใจสำหรับผู้ที่เข้าร่วม  •

1. Premium Box 10d 1ea

2. Boarding Halter Box 7d 3ea

หมายเหตุ : ของรางวัลปลอบใจ จะแจกให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมและทำถูกกติกาเท่านั้น

 สำหรับผู้ที่ส่งผลงานมามากกว่า 1 ชิ้นจะได้รับรางวัลเพียงชุดเดียวเท่านั้น