Patch Update ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563

🌟 แก้ไขความสามารถ Dead Branch (ไม้ผี)
– มอนสเตอร์ที่ถูกเรียกจาก Dead Branch จะไม่โจมตีผู้เล่นก่อนทุกกรณี
🌟 แก้ไขการแสดงผลภาพอาวุธเช่า Saurel
🌟 Harpy card ปรับเปลี่ยนความสามารถ
– เดิม : ลดความเสียหาย 15% จากมอนสเตอร์ประเภท Sharpless
– ใหม่ : ลดความเสียหาย 15% จากธาตุ Neutral และ Napalm Beat โจมตีแรงขึ้น 5%🌟 แก้ไขบัคของ Aviator Hat
🌟 ไอเทม Squid จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกม
เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เล่นบางส่วนที่ได้รับไอเทมชิ้นนี้และไม่สามารถนำออกจากตัวละครได้
🌟 แก้ไข text ที่ผิดของ Neo Combat Knife
🌟 แก้ไข text ที่ผิดของ World Map

💬 เพิ่มเติม
🎫 ส่งของรางวัลโปรโมชั่น Spent promotion
นักผจญภัยสามารถกดรับไอเทมโปรโมชั่นได้ในช่องทาง Rodex
สำหรับนักผจญภัย Sv.Chaos ต้องมีการกดรับในชเนล (Chaos : A)
🎫 แจกรางวัลชดเชยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีปัญหาช่วงวันที่ 28/05/2563 – 01/06/2563
🎫 ส่งของรางวัล Level up CBT ที่ตกหล่นจากข้อมูลผู้เล่นที่แจ้งเข้ามา
สำหรับผู้เล่นท่านใดพบปัญหาสามารถติดต่อขอตรวจสอบเพิ่มเติมได้อีกครั้ง

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *