28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. – 25 มิถุนายน 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์

1.ตัวละครที่ทำการ rebirth และมีเลเวลสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละเซิฟเวอร์
2.หากในเซิฟเวอร์มีตัวละครที่เลเวลสูงสุดมากกว่า 5 ตัวละคร จะมอบของรางวัลให้ตัวละครที่ถึงเลเวลนั้นๆ ก่อน
3.การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

Costume Light Darkness Wing

Lvl9 Weapon Refine Gurantee Coupon

Lvl9 Armour Refine Gurantee Coupon

และรูปปั้นของแต่ละตัวละครจะถูกตั้งไว้ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 12.00น. – 30 กรกฏาคม 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *