รายการอัปเดตวันที่ 29 กันยายน 2563

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

 

🌟 Promotion

 • Cash Shop Update : Pink Flower Scroll (รายละเอียด คลิก)
 • สิ้นสุดการขาย Limit Sale
 • สิ้นสุดการขาย Earth Dinosaur Egg (รายละเอียด คลิก)

 

🌟 Event และ Content Update

 • [End]กิจกรรมฉลองการเก็บเกี่ยว “Thanksgiving Day” (รายละเอียด คลิก)
 • Reno’s Daily Equipment Quests Energy Crystal ( รายละเอียด คลิก ขอบคุณข้อมูล Quest ดีๆจาก  ro-prt.in.th )
 • Nightmare Pyramid Card (รายละเอียด คลิก)
 • เพิ่มระบบ แลกเหรียญ Golden Angeling Coin (รายละเอียด คลิก)

 

🌟 Update และแก้ไขภายในเกม

 • ปรับเปลี่ยนเวลา loot item จากเดิม 7 วินาที เปลี่ยนเป็น 30 วินาที
 • ปรับแก้ไข Spiked Scarf  ให้แสดงผลถูกต้อง
 • แก้ไขคำอธิบายที่ผิดพลาดของ Eden Board Quest
 • Skill Wall of thorne จะไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ Woe
 • ปรับเปลี่ยนมุมของของแผนที่  Cursed Monastery  (abbey) 
 • ปรับเปลี่ยนให้ Costume สามารถมองเห็นได้ในพื้นที่ Woe

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *